Aflysninger i forbindelse med corona

30.3.2020:

Vi følger myndighedernes forholdsregler omkring corona-virusen,

 

Indtil videre er vore gudstjenester og arrangememter aflyst til og med 13. april 2020.
- men der kommer løbende forskellige video andagtsgudstjenester på vores face-book/hjemmeside

Konfirmationerne i Lemvig Kirke er udsat til juni  -  se mere her

Vore to kirker og kirkehus er aflåste. Må kun benyttes ved kirkelige handlinger.

Vore ansatte der arbejder indendørs er hjemsendt, og i det omfang det er muligt udføres arbejdet fra hjemmearbejdspladser.
Her kan de træffes pr. telefon og mail i den for dem normale arbejdstid.

Vore udendørs ansatte - på kirkegårdene - her er der kommet nye regler om at de må arbejde efter de gældende regler og vejledninger 

HUSK: Hold afstand

Når/hvis nye forholdsregler offentliggøres vil vi løbende indrette os efter disse.

Aflysninger/udsættelser efter 13. april 2020 vil komme på www.lemvigkirkerne.dk og vores facebookside
 

Gudstjenester I Lemvig Og Heldum Sogne AFLYST Ny