Evangelisk Alliance Bedeuge 2022

De lokale arrangører har den 5. januar besluttet at aflyse den fyssike bedeuge i 2021 - 
dette på baggrund af gældende coronaregler.

Evangelisk Alliances bedeuge 2021 kan ikke afvikles i den form, hvor vi besøger hinandens kirkerum, lytter og beder sammen, men vi kan stadig bede sammen – hver for sig. 
I stedet kan man bruge anledningen til at genopdage husandagten.
Brug bedefolderen, som kan hentes i Lemvig kirke og i Heldum kirke (åben alle dage kl. 09.00-17.00) eller på følgende link 
http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2020/10/EA-bedefolder-2021.pdf

 

Der er et afsnit til hver dag. Læs højt for hinanden eller dig selv, syng en salme. 
Reflektèr over det, du læser og bed en stille bøn – måske ud fra de bedeemner, der er angivet til den pågældende dag.
Se mere på

https://www.evangeliskalliance.dk/, hvor der vil blive afholdt nationale bedemøder online og hvor man også beder om en gave til arbejdet med at bringe evangeliet til romaer i Østeuropa.

  

Arrangører: Luthersk Mission, Indre Mission, Alle Hjem/KFUM og KFUK, Lemvig Kristne Center, Lemvig Bykirke, Lemvig Kirke.

Udklip 1 Bedeuge

 

 

 

Nedenstående origram for tidligere uger:

 

1 Bedeuge Folder

 

Emne: På vejen hjem
   

 

Læs om bedeugen her

 

Læs artikel i KirkeNYT her

 

1 Artikel

 

Vi har meget til fælles på tværs af de mange åndelige traditioner i den evangeliske bevægelse: Skriften, Troen, Nåden og Kristus. 

 

I over 40 år har der været et samarbejde omkring Evangelisk Alliancebedeuge i Lemvig. 
Dette er nu et samarbejde mellem Lemvig-Heldum Kirke, Alle Hjem, KFUM og KFUK, Indre Mission, Luthersk Missionsforening, Kristen Center og Lemvig Bykirke.

Møderne/gudstjenesterne starter  kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt, og holdes enten i een af kirkerne, eller hos een af medindbyderne.

 

Bedeugen 

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

 

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage. 
Folder kan bl.a. afhentes i Kirkerne og i kirkehuset fra omkring den 22. december

 

Velkommen til alle.  Læs mere om Evangelisk Alliance Bedeuge her 

   

Kommende års bedeuger

 

Evangelisk Alliances bedeuge afholdes den første hele uge af januar, dog således at den første søndag i bedeugen ikke falder inden 5. januar. 

 

Bedeugen i de kommende år afholdes således: 

 

2022:  9. – 16. januar 

2023:  8. – 15. januar

 

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.