Heldum Kirke - Maria bebudelses søndag - Ingen gudstjeneste

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Sogneindsamling: Sognenes YM-projekt

Der er ingen gudstjeneste i Heldum denne søndag.

Der henvises til gudstjenesten i Lemvig kirke kl. 10.30 og efterfølgende søndagssamvær i Kirkehuset.