Heldum Kirke - Seksagesima Søndag - Ingen gudstjeneste i Heldum denne søndag

Ingen gudstjeneste i Heldum kirke denne søndag.

 

Der henvises til Lemvig Kirke kl. 10.30  - og efterfølgende søndagssamvær i Kirkehuset

 

 Soendagssamvaer 2019