Heldum Kirke - Seksagesima Søndag - Ingen gudstjeneste i Heldum denne søndag

Der kan bestilles kirketaxa på tlf. 97 82 24 24

 

Ingen gudstjeneste i Heldum kirke denne søndag.

 

Der henvises til Lemvig Kirke kl. 10.30  - og efterfølgende søndagssamvær i Kirkehuset