Lemvig Kirke - 19. søndag efter Trinitatis BUSK gudstjeneste

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til: Venskabsmenighed i Cameroun