Lemvig Kirke - 2. søndag e. Trinitatis

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

  

Indsamling til:Venskabsmenighed i Cameroun

 

På søndag

...er det 2. søndag efter trinitatis – Luk. 14,16-24 Fester er krævende. Men så er de også givende. Forberedelserne er helt afgørende. Og en god fest har mange gode elementer i sig. Men det vigtigste er nu gæsterne. Tager de imod indbydelsen, og kommer de i feststemning? Eller vil

afbuddene vælte ind? Evangeliet fortæller om en fest, der var ved at falde til jorden, fordi folk havde travlt med så meget andet. Frem for alt arbejde, der skulle passes, og forretninger, der krævede opmærksomhed. Og så var der det nygift e par, der havde nok i hinanden. Disse afbud gjorde værten konstruktiv vred: Så må vi fi nde nogle andre at glæde. Gå ud på gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og hvem I ellers møder, skal I prøve at overtale til at komme.

Som kirkegænger denne søndag er man indbudt til at spejle sig i alle de forskellige roller.
En god søndag at blive ansvarlige over for livet og taknemmelig over for Gud af.