Lemvig Kirke - 2. søndag e. Trinitatis

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

  

Indsamling til