Lemvig Kirke - 22. søndag efter Trinitatis -

Kirketaxa kan bestilles på tlf.  97 82 24 24

 

Indsamling til Mission ØST

 

Brunch for unge efter gudstjenesten