Lemvig Kirke - Andagtsgudstjeneste - Midfaste søndag - hele ugen

  

Andagt 1 

 

 

 

 

 

  Du kan se og lytte til andagtsgudstjenesten her til venstre,

 - og du kan læse teksten nedenstående

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Printvenlig udgave kan printes fra her

Teksten til andagtsgudstjenesten er her nedenstående 

 

Midfaste søndag
Kort andagt optaget i Lemvig kirke 

Lagt på hjemmesiden fra søndag den 22. marts 2020 

 

Indledning:

 

Velkommen til andagt i Lemvig kirke.

 

Kirken er tom, og det er mærkeligt og lidt fortvivlende at står her alene foran alteret og tale ud i en tom kirke til et kamera. Det er således en optagelse, der er lagt ud på Lemvig og Heldum kirkes hjemmeside søndag morgen og nu vil kunne høres i ugens løb af jer, der har klikket ind her.
Når vi kommer til Påsken, gør vi det måske på en anden måde. Og henviser i øvrigt til de gudstjenester, der er i Radioen og på TV eller LIVE- streames fra andre kirker.

 

Vi hører evangeliet og jeg holder en kort prædiken. Vi beder en bøn og jeg slutter med at lyse velsignelsen. 

 

Evangelielæsning: 

Johannes Evangeliet kap. 6 vers 24 til 35. 

 

Prædiken:

 

Navnet på denne søndag – Midfaste søndag – fortæller os, at vi er midt i fasten. Og at det inden længe er blevet Påske. Men at vi dog ikke er der endnu.

 

Der er forårstegn – men der kan endnu komme nattefrost. Og der vil fortsat kunne komme sne i april. Og havde vinteren allerede været lang og hård, kunne det godt være bekymrende at gøre status over forrådene og mængden af foder til dyrene. For hvornår ville køerne atter kunne komme på græs?

 

For vi ser dermed tilbage på en tid, hvor der ikke var mulighed for at hamstre. Og hvor ingen - med anstændigheden i behold - ville finde på at gøre det. 

 

Vi bor nu i et fantastisk land. Det gør os ikke immune over for Coronavirus.
Men der er endnu ressourcer til det meste, hvis vi tænker os godt om og hjælper hinanden. Og ansvarlige politikere og dygtige fagfolk kanaliserer ressourcerne derhen, hvor behovet er størst.
Vi - der på mange måder er forkælede - tager ikke skade af at blive mindet om, at livet og dets fornødenheder kan man ikke tage for givet. Men reelle bekymringer kan det være svært at bære. Især hvis man står alene dermed. Og angsten er slet og ret ubærlig. Derfor sagde Jesus også: Frygt ikke, tro kun! Ikke for at tage let på nogen ting. Men angsten skal manes til jorden og frygten skal vi undgå at tale op. Ved at lytte til det opmuntrende håb og den livgivende tro, som strømmer ud af ordene, Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

 

Men det siger Jesus – som sagt ikke – for at fremstå som en nem løsning på alverdens problemer. Vi skal fortsat arbejde for det daglige brød. Og nu hvor samfundshjulene på mange måder er gået i stå og folk er sendt hjem fra arbejde, mærker vi tydeligt en længsel efter at kunne gøre noget. Udfolde os og bruge vore kræfter. De mærkelige tider minder os om, hvor meningsfyldt arbejdet er. Beskeden til Adam og Eva på vej ud af Paradisets have er stadig gældende og heldigvis for det: I dit ansigts sved skal du tjene dit brød.

 

Og det er heller ikke fordi Jesus negligerer behovet for det daglige brød i helt konkret forstand, at han afviser, at man skal komme til ham med den slags dagligdags bekymringer. Han vil ikke være brødkonge i snæver forstand. Fordi han har tillid til, at det kan vi selv finde ud af ved at dele ressourcerne i verden - med særligt henblik på dem, der er i nød.

 

Men Jesus vil mætte os i dybere forstand. Han vil mætte sjælens hunger efter mening. Sindets længsel efter tryghed. Hjertets længsel efter tro. Og ingen, der kommer til Jesus, skal gå tomhændet bort. Ingen, der kigger i hans retning, skal spejde forgæves efter håb. Ingen, der beder til ham, skal frygte ikke at blive hørt. Ingen, der fæster sin lid til ham, vil undgå at mærke at få fast grund under fødderne. For livets Gud er med os - hele vejen - og rækker os det, vi skal bruge i livet og i døden:

 

Jeg er livets brød. Den der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

 

Amen 

 

Bøn og Fadervor 

Lad os alle bede:

 

Gud vi beder til dig i tillid til, at du hører os og ved, hvad vi trænger til, allerede før vi får sagt ordene højt.

 

Vi beder for en verden i nød, hvor intet land og intet folk går fri for at skulle kæmpe med Coronavirus. Lad verden stå sammen og hjælpe hinanden til at finde frem til de bedste løsninger. Hjælp verden med at bekæmpe coronavirus.

 

Vi takker dig for de politikere og fagfolk der på fællesskabets vegne tager fat om problemerne og finder de rette løsninger. Hold din beskærmende hånd over alle, der har livsvigtige funktioner i vort samfund. Vi beder for alle i det danske sundhedsvæsen.

 

Vi beder for Dronningen og hele det kongelige hus.

 

Vi beder for alle, der er syge, at de må blive raske.

 

Vi beder for alle raske, at de må undgå smitten og undgå at bære smitten med sig.

 

Vi beder for dem, der skal dø af denne eller andre sygdomme. Vær os nær, når døden kommer. Frelse os og skænk os glæden i dit rige.

 

Og hør os hver gang vi beder Fadervor: 

 

Og modtag Herrens velsignelse:

 

Herren velsigne dig og bevare dig.

 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.

 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

 

Amen

 

 

 

Lemvig Kirke er lukket - også under denne andagtsgudstjeneste, som bliver lagt ud på facebooksiden og kirkens hjemmeside på søndag fra tidlig morgen. 

Se den, når det passer dig - den forsvinder ikke. 😇

 

 

Andagsgudstjeneste Corona 22 Marts Web