Lemvig Kirke - Seksagesima Søndag

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til KLF-kirker og medier

 

Søndagssamvær efterfølgende i kirkehuset