Lemvig Kirke - Seksagesima Søndag

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til KLF-kirker og medier

 

Søndagssamvær efterfølgende i kirkehuset

 

Soendagssamvaer 2019

 

På søndag

 

...er det søndag seksagesima – Mark. 4,1-20
I dette mærkelige navn gemmer sig tallet seks eller tres for den sags skyld.
Og så mange dage er der så godt og vel til påskedag.
Det skal man ikke hænge sig mere i end at forstå det som et signal om, at vi nu er begyndt at tælle ned til påsken. Som derimod ikke skal komme bag på nogen. For påskens fortællinger er vigtig at få med i sit liv.
Som en tro, man kan leve sit liv på, og et håb at møde døden med. Og Jesus fortæller i evangeliet til på søndag en lignelse til en stor folkeskare om en sædemand. En fortælling om Jesus, der ser sig selv som en landmand, der strør om sig med såsæd. Ikke specielt nøjeregnende, men i forventningens glæde over at kunne få noget til at gro. Og derfor falder noget på vejen og andet på klippegrund. Andet lander blandt ukrudtet. Men noget falder selvfølgelig også i god jord. For helt tosset er han trods alt ikke. Men Jesus har blot så rigeligt at give af.
På et senere tidspunkt giver Jesus så sine disciplene en nærmere udlægning af lignelsen. Og her bliver fokus rettet mod de forskellige jordbundsforhold som udtryk for, at det Jesus siger ikke falder i lige god jord hos alle. Og man kan i den forbindelse overveje, om det at gå til gudstjeneste på søndag kunne være at sammenligne med et jordforbedringsprojekt