Lemvig Kirke - meditationsandagter

NYT: 
Vores sognemedhjælper Kirsten Vindum m.fl. har disse 3 tilbud i foråret 2019
Meditationsandagter Foraar 2019