Lemvig Kirke - meditationsandagter

NYT: 

I februar og april er det Ivar Brændgaard der står for dette

I marts er det sognemedhjælper Kirsten Vindum m.fl. der står for dette.Meditationsandagter Foraar 2019