Menighedsrådsvalg 2020 - orienteringsmøde UDSAT indtil videre

Information om menighedsrådsvalg 2020

NYT: 15. maj 2020

 

Det planlagte orienteringsmøde er udsat indtil videre.

Nærmere oplysninger kommer senere.

 

NYT: 6. april 2020:

Teksten fra Kirkeministeriet:

I dette forår, nærmere bestemt den 12. maj, skulle der være afholdt orienteringsmøder om det kommende menighedsrådsvalgvalg 2020 landet rundt.
På møderne skulle menighedsrådene orientere om rådenes arbejde og tidligt få en fornemmelse af interessen i lokalområdet for at stille op til menighedsrådsvalget den 15 september.

Men corona-krisen betyder, at orienteringsmøderne må udskydes.
En ny bekendtgørelse betyder, at de  flyttes til tirsdag den 9. juni 2020.

 

191014 Mr Valg Total Kimbrostrom Lowjpg Hele Tegningen I Mere Haandterlig Stoerrelse I Mindre Oploesning Til Anden Brug End Tryk

Læs mere omkring menighedsvalget 2020

 

 

I Lemvig og Heldum sogne afholdes orienteringsmøde omkring menighedsrådsvalget tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.

​1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. 

Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020 -  valgforsamlingen.
Menighedsrådene bliver klædt på til opgaven gennem et informations- og undervisningsprojekt, som fællesfonden har støttet. Det indeholder bl.a.

 

 • Januar, februar og marts 2020: Afholdelse af en lang række valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform (læs mere her: www.menighedsraad.dk/kurser). 
 •  
 • April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg
 • 12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
 • På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

 • 15. september 2020: Valgforsamling i alle sogne

 • På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet.

 • Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.
  Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. 
  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

 • Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Der udvikles e-læring om dette. 

 • 1. søndag i advent, den 29. november 2020: Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.

 •