Minikonfirmand

Der bliver minikonfirmandundervisning igen i 2019

Programmet bliver nogenlunde som i 2018

 

Minikonfirmander 2018 Hele

Minikonfirmand varetages af sognemedhjælperen og sognenes sognepræster.

Kirsten Vindum, sognemedhjælper: 23459492. Mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Lisbeth Filtenborg, sognepræst: 97820168. Mail: LHF@km.dk

Kim Eriksen, sognepræst: 21303903. Mail: kje@km.dk

 

 

 

 

 

 

Tidligere års program:
Minikonfirmander 2017 Flyer

I 2015 så indbydelse, program m.v. sådan ud: 

Indbydelse:

Se indbydelsen her     Boernekonfirmander Efteraar 2015 Invitation

 

Hvad:

Børnekonfirmand er et tilbud til alle børn i 3.og 4. klasse på Christinelystskolen.

Efter sommerferien sender vi en invitation ud til alle de børn der skal i 3. og 4. klasse. 
Selv om man har været med før er man velkommen igen.
                

Hvor:

Til børnekonfirmand er vi i Lemvig kirkehus og kirke. Vi er også på besøg i Heldum kirke og på Lemvig kirkegård, - og vi skal ud i naturen.

 

Hvornår:

Børnekonfirmand er et efterårsforløb på ca.15 eftermiddage samt en weekend med overnatning.
Børnekonfirmand foregår på hverdage lige efter skoletid. Børnene bliver hentet i bus på skolen og bragt tilbage dertil.
En børnekonfirmand eftermiddag varer ca. 1½ time.

Opstart den 2. oktober 2015.
Afslutning den 6. december 2015 med en gudstjeneste i Lemvig Kirke
 

Hvad:

I kirken har vi en minigudstjeneste. Vi synger og hører en bibelfortælling. Børnekonfirmand er også at møde de der arbejder i kirken og høre hvad de laver. Ikke mindst er børnekonfirmand også leg, sjov og hygge.

 

Hvem:

Børnekonfirmand varetages af sognemedhjælperen og een af sognets sognepræster.

Kirsten Vindum, sognemedhjælper: 23459492. Mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Birgitte Krøyer, sognepræst: 97820168. Mail: Bikr@km.dk