Minikonfirmand

I lighed med sidste år er årets mini-konfirmandundervisning primært henover en weekend fra fredag den 30. november efter skoletid til søndag den 1. december 2018, hvor vi slutter med gudstjeneste og frokost.
Minikonfirmandundervisningen er et tilbud til alle børn, som går i 3.-4.

klasse på Christinelystskolen.

Indbydelse vil blive sendt ud umiddelbart efter skolernes sommerferie.

 

Se indbydelsen

 

 

 

Tidligere års program:

Minikonfirmander 2017 Flyer

  

Minikonfirmand varetages af sognemedhjælperen og sognets sognepræster.

Kirsten Vindum, sognemedhjælper: 23459492. Mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Birgitte Krøyer, sognepræst: 97820168. Mail: Bikr@km.dk

Kim Eriksen, sognepræst: 21303903. Mail kje@km.dk

   

I 2015 så indbydelse, program m.v. sådan ud: 

Indbydelse:

Se indbydelsen her     Boernekonfirmander Efteraar 2015 Invitation

 

Hvad:

Børnekonfirmand er et tilbud til alle børn i 3.og 4. klasse på Christinelystskolen.

Efter sommerferien sender vi en invitation ud til alle de børn der skal i 3. og 4. klasse. 
Selv om man har været med før er man velkommen igen.
                

Hvor:

Til børnekonfirmand er vi i Lemvig kirkehus og kirke. Vi er også på besøg i Heldum kirke og på Lemvig kirkegård, - og vi skal ud i naturen.

 

Hvornår:

Børnekonfirmand er et efterårsforløb på ca.15 eftermiddage samt en weekend med overnatning.
Børnekonfirmand foregår på hverdage lige efter skoletid. Børnene bliver hentet i bus på skolen og bragt tilbage dertil.
En børnekonfirmand eftermiddag varer ca. 1½ time.

Opstart den 2. oktober 2015.
Afslutning den 6. december 2015 med en gudstjeneste i Lemvig Kirke
 

Hvad:

I kirken har vi en minigudstjeneste. Vi synger og hører en bibelfortælling. Børnekonfirmand er også at møde de der arbejder i kirken og høre hvad de laver. Ikke mindst er børnekonfirmand også leg, sjov og hygge.

 

Hvem:

Børnekonfirmand varetages af sognemedhjælperen og een af sognets sognepræster.

Kirsten Vindum, sognemedhjælper: 23459492. Mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Birgitte Krøyer, sognepræst: 97820168. Mail: Bikr@km.dk