Indsamlinger i forbindelse med gudstjenester

I Lemvig og Heldum kirker samler vi hver uge ind til udvalgte formål i de ophængte kirkebøsser.

Dette i forbindelse med vore gudstjenester.


Lige nu er vore kirker lukkede p.gra. Corona, men det er fortsat muligt
at give en gave til disse formål.

Fra søndag den 26 april og 3 uger derefter går indsamlingen til Danmissionsprojekt for børn i Tanzania.

Gaven kan indbetales på mobilePay nr. 63134 og/eller bankkontonummer
7730-1004725 og gaven bedes mærket ”indsamling”.

Når du bruger disse to konti, er du med i vores fællesgave til det udvalgte
formål fra Lemvig og Heldum sogne, - i fællesskab – men på afstand.
På forhånd tak for en god gave.

17 Indsamlinger