Vielse

Vielse
Ved vielse i Lemvig og Heldum Kirker rettes henvendelse til én af sognepræsterne med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man via www.borger.dk ansøge bopælskommunen om en prøvelsesattest.

Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab.

Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret.
Den må på vielsestidspunktet ikke være mere 4 måneder gammel.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit eget navn, når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Dette gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk. Navneændringer i forbindelse med vielser er gebyrfri indtil 3 mdr. efter vielsen, hvis der opstår navnefællesskab.