Personale Heldum

Asta Dahl, Søvejen 38, Lemvig blev ansat som graver og kirkebetjent 1.4.1969.

Før hende var Kirstine Madsen kirkebetjent ved Heldum kirke, og hendes mand var graver ved kirken.

Kirkesanger Knud E. Melchiorsen fratræder i februar 1969 for at blive kordegn i Haderslev.

Erik Christensen, Lemvig ansættes som kirkesanger 1. marts 1969. Pr. 1. oktober 1969 opsiger Erik Christensen sin ansættelse.

Poul Erling Johansen, Frederiksgade 30, Lemvig ansættes som kirkesanger pr. 15. november 1969.

Fru Noe Jensem var organist på dette tidspunkt.

Kai Glud Pedersen er ansat som residerende kapelan i 1974.

Th. Primdahl ansat som kirkesanger fra 1. september 1977