Personale Heldum

Graver

Asta Dahl, Søvejen 38, Lemvig blev ansat som graver og kirkebetjent 1.4.1969.

Før hende var Kirstine Madsen kirkebetjent ved Heldum kirke, og hendes mand var graver ved kirken.

Edith Dahl fratræder den 31.12.1982 som graver.

På det tidspunkt var Kristian Raundahl graverafløser.

I efteråret 1982 aftales gensidig afløsning mellem Nørlem og Heldum graver

Graver i Nørlem er Jørgen Jespersen
Jes Arne Kruse ansættes fra. 1.1.1983 som graver og er ansat indtil 31.3.1993

Ansættelsen var på 65 %.Samtidig overtager menighedsrådet kirkegårdsforretningen.
1.4.1993 ansættes Meta Bech Jørgensen som graver
Meta fik bevilget orlov i perioden 1. september 1998 til 18. juni 1999 og opsagde derefter ansættelsen.
I samme periode blev Ruth Nielsen konstitueret i stillingen.

8.06.1999 ansættes Ruth Nielsen som graver. Ansættelsen var på 70 %

24. juli 2006 ansættes Francis Xavier Domnaill Foley som graver

 

Organist

Jenny Birgitte Noe Jensen havde 1. april 1980 25 års jubilæum som organist ved Heldum kirke. 
Marie Smith, Thyborøn er organist fra omkring slutningen af 1986- til 1993.

Elsebeth N. Andersen ansættes 15. april 1993 som ny honorarlønnet organist.

Trine Dyrmose Kristensen ansættes i september 1994 
Andrea Krüger Holm ansættes i sommeren 1996 og er organist indtil 31.3.1999

Jytte Toft er vikar i perioden

15.08.1999 Organistillingen opdeles i to - og Judy Elisa Hunskjær og Nadja Kallerup Pedersen ansættes. 

1. august 2001 Ansættes Sussi Robinson og Lene Kristiansen, Nørre Nissum 

6. februar 2004 ansættes Birgit Mogensen i stedet for Lene Kristiansen
Sussi Robinson har orlov i perioden 1. august 2004 - 31. juli 2005. Lene Kristiansen er afløser i denne periode.

 

Kirkesanger 

Kirkesanger Knud E. Melchiorsen fratræder i februar 1969 for at blive kordegn i Haderslev.

Erik Christensen, Lemvig ansættes som kirkesanger 1. marts 1969. 

Poul Erling Johansen, Frederiksgade 30, Lemvig ansættes som kirkesanger pr. 15. november 1969.
Thorvald Primdahl ansat som kirkesanger fra 1. september 1977.
Richard Johannesen ansættes fra 1986 som kirkesanger.
Bjørn Knudsen ansættes fra maj 1987. 

Fra 1. marts 1996 er Else Mogensen ansat som sanger.
Fra 1. september 2000 er sangerjobbet delt mellem to personer. Før den tid har sangeren selv skulle sørge for en vikar.

Det er nu Jørn Agger og Birgitte Kloster der deler sangeropgaverne.

Fra 1. juni 2002 er Signe Lindgren ansat i stedet for Birgitte Kloster

Fra 1. august 2003 er Else Mogensen ansat i stedet for Signe Lindgren.
Else Mogensen stopper 31. oktober 2013
Jørn Agger stopper 30. november 2012 som fast kirkesanger i Heldum - fortsætter som vikar
 

1. januar 2013 ansættes Merethe Abildgård Knudsen

1. november 2013 ansættes Emma Robinson  som vikar til midt januar 2014

18. januar 2014 ansættes Anine Hviid Thøgersen

1. juni 2015 Ansættes Vivi Kjærgaard

1. februar 2016 ansættes Philip Hedegaard - i stedet for Anine Hviid Thøgersen

1. oktober 2017 ansættes Christian Jalk - i stedet for Vivi Kjærgaard
1. januar 2021 ansættes Stine Tikjøb - i stedet forChristian Jalk