Jordarealer

Arealer ved Gl.Østerbjerg 

Lemvig-Heldum menighedsråd ejer i dag fortsat 2 mindre grunde i området ved Gl. Østerbjerg. 
Den ene er parkeringspladsen lige over for FDF-huset, - hjørnegrunden ved Fuglsangsvej og Gl. Østerbjerg.
Arealet er fremkommet ved et mageskifte med Nørlem sogneråd i 1967, hvor der blev skiftet med et areal skråt overfor på Fuglsangsvej. 
Allerede i december 1969 blev der lavet en 5 årig aftale om leje af grunden til Ungdomsgården. 
Senere i 1980 igen udlejet til Ungdomsgården som parkeringsplads til 25 biler for en periode på 50 år med udløb 1.1.2030, - dog kan Ungdomsgården opsige lejemålet før.
Tilsyneladende har Kirkeministeriet "dog foreløbig" kun godkendt en 10 årig aftale til 1. januar 1990. Området, der er på 890 m2, må kun bruges til parkeringsplads.


Den anden grund ligger lige over for Ungdomsgården, på den anden side af Gl. Østerbjerg. Den er på godt 3000 m2 og har matrikel nr. 1ct.
Den trediedel af grunden, der ligger nærmest Gl. Østerbjerg er meget skrånende, mens den øvrige del er mere plan.
Den nordlige halvdel af dette område er fredet, mens den sydlige del er udskildt som byggegrund. Den har i 60erne været tiltænkt som byggegrund for en ny præstebolig. En del af området er blevet drænet i 1977.

I 1973 er aftalt at der må anlægges en 3 m. bred sti langs med bækken på den vestlige side af grunden. Samtidig blev en del af bækken (grøften) rørlagt.
Efterfølgende i 2013 er der givet samtykke til, at der optages 4 m bred fællesvej hen over området. Den fællesvej er adgangsvej til og med vejret for matr.nr.26x Lemvig Markjorder.

Ungdomsgården har i 1977 fået lov at bruge dette område til bl.a. cykelbane, boldspil m.v., - og FDF brugte allerede før noget af området til forskellige aktiviteter.
Der er i 1980 anlagt 4 parkeringspladser på området ned mod Gl. Østerbjerg.
I 2012 er indgået en 10 årig aftale med Børnehaven Sct. Georgsgården om lån af et mindre areal nord for deres grund.