Aagade 12

På adressen Aagade 12 har der siden været rutebilstation og nu er der i området ejerboliger og FAKTA

 

Ågade 12  -   ny præstebolig

I brev af 11. maj 1976 godkender Kirkeministeriet salg af Aagade12 og køb af Nis Petersensvej 26.

Boligen i Aagade skulle nedrives, og dermed være med til at lave plads til et nyt gadegennembrud i Lemvig. Salgsprisen blev aftalt til kr. 475,000. 

I 1966 var Aagade 12 blevet udvidet med et konfirmandlokale.  

Indtil 1965 var grunden på 3.450 m2, hvoraf 925 m2 i en længere periode var udlejet.
I 1965 blev det udlejede areal og yderligere 332 m2 frasolgt til Lemvig Motorkompagni og L. Kier A/S 
 

Boligen i Aagade var opført i 1938 i haven til den "gamle præstegaard", og stod overfor at skulle gennemgå en omfattende istandsættelse, ligesom Lemvig Kommune i sin dispositionsplan havde forudsat en vejføring til havnen, der ville tage en del af præstegårdshaven.  
Adressen var mellem Østergade og nordre Østergade (nu Aagade)

10. august 1937 giver Kirkeministeriet tilladelse til opførelse af en ny præstebolig - anslåede omkostninger er 46.000 kr. 

Telefonnummeret er 168

Ågade 12  -  gammel præstebolig
Den gamle præstegård frasælges i 1938 med tilhørende ca 750 m2 til smedemester Jens Jensen
I 1938 giver Kirkeministeriet og Stiftsamtmanden tilladelse til at nedrive et gammelt faldefærdigt hus som har været benyttet til udhus, kuskebolig m.m.
Huset lå i det sydvestlige hjørne af præstegårdens daværende grund.

I 1938 frasælges 940 m2 til Lemvig købstadskommune beregnet til brug ved regulering af vejen fra Aagade til Østergade.

I foråret 1937 skriver Bygningskonsulenten for præstegaarde i Ringkøbing Amt bl.a.:

Det vil være forsvarligt at foretage en større omkostning på bygningen.
Indretningen af boligen er ikke særlig tdssvarende med alle de små rum og mørke gange, ligesom konfirmandstuen må siges at være for lille.

I 1923 blev gjort opmærksom på at der muligvis kunne være tale om svamp i gulvene.
Gulvene blev den gang istandsat.Dette bør undersøges grundigt igen.