Tidligere præsteboliger

Tidligere var der bolig i Storegade 48 til den residerende kapellan.
Arveudlægsskøde dateret 5.11.1954 hvor huset blev overtager

Boligen var beliggende på et areal på 469 m2, 

I 1962 blev opført en garage og i 1965 indlægges fjernvarme

Denne bolig blev solgt med overtagelse 11. juni 1968.
I samme forbindelse købes Ydunslund 5 

 

27. juni 1951 godkender Boliganvisningsudvalget at lejligheden Storegade 9 B fortsat kan benyttes som bolig for hjælpepræsten.

I hvert tilfælde siden juli 1948 har dette været gældende   

Jysk Telefon indsætter stikkontakt til telefon nr.  181 i april 1949

Efterfølgende er nummeret blevet til 97820181  - som nu er nummeret til præsteboligen på Nis Petersens Vej