Organister ved Lemvig Kirke

Det præcise årstal for ansættelsen af Lemvig Kirkes første organist kendes ikke.
Fra det foreliggende kildemateriale kan ses at Hr. Organist Villum Thomsen i 1638 fik embede i Nykøbing Mors, efter i "adskillige år" at have virket ved Lemvig Kirke.

Med nogenlunde sikkerhed har der været orgelledsagelse til salmesangen fra omkring 1626.

Hvem der har beklædt stillingen fra 1638 til 1658 kendes ikke.

Hans Diderichsen Sutou 1658-1682

Rudolp Johansen Schmael 1682-1708

Laurs Nielsen Hee 1709-1733 (beskikket i 1713 til at være orgelmester)

Jacob Hansen Dagnes 1733 - 1742 ?
Friederich Ortmann  1742 ? - 1809

Mathias Christian Dunweber 1809 - 1841

Hans Nicolaj Friis 1842 - 1858
Jens Johannes Andreasen 1858 -1861
Jacob Mess 1861 - 1863

Gotfred Kristian Karstens 1864 - 1872

Edvard Christian Nielsen 1872 - 1887

Søren Nielsen Munck (f. 1865) 1888 -1896,
Hans Chr. Friis Sløk (f. 1844 d. 1919) 1897-1917,
Laurits Nielsen (f. 1894 d. 1977) 1917-1921,
Julius Larsen (f. 1897 d. 1933) 1921-1933,
Karen Marie Balle Sørensen (f. 1899 d. 1993) 1.3.1934- 30.3.1972,
Erik Christian Poulsen (f. 1922 d. 2000) 1.8.1972-1.10.1991.
Erling Lindgren (f. 1951) 1.11 1991 - 15.11.2016

Nina Hornstrup Davidsen 1. december 2016 -