Våbenhus

På våbenhusets nordside hænger 2 gamle gravsten som fortæller om nogle af byens borgere, rådmænd og borgmestre. 

På våbenhusets sydside hænger præstetavler, hvor man kan se kirkens præster og kapellaner gennem tiden.

Skulpturen som står midt i rummet er en kopi af skulpturen på Lemvig kirkegård. 
Stenhugger Eigil Westergård har lavet dem begge.
 

i 1989 udarbejder arkitekt Egon Aagaard et forslag til renovering af våbenhus og sakristi i Lemvig kirke. Flisegulvet i våbenhuset var ved at smuldre, hvorfor der kommer nyt flisegulv i våbenhuset og samtidig renoveres toilettet.

Ligsten flyttes fra den nuværende placering på sydsiden og placeres på nordsiden i våbenhuset. Der kommer gulvvarme i våbenhuset.

Efter forskellige tilretninger bliver arbejdet udført i foråret 1992.