Graverboligen, Vesterbjerg

Kirkegårdens graverbolig på vejen op af Vesterbjerg blev bygget i 1920 på tomten af en tidligere bolig.
Her boede gennem mange år kirkegårdens graver. 

Graverboligen blev i 1964 istandsat.
Graverboligen var beliggende på Vesterbjerg 2 med et grundareal på 362 m2 med tilkørsel over en del af kirkegården.
Huset har et grundareal på ca. 90 m2 - anvendes til beboelse på 1. etage -  ca. 1/4 af stueetagen er kontor for kirkegården.

 

På et kirkegårdsudvalgsmøde den 30. marts 1981 blev oplyst at graver Sørensen er flyttet fra boligen pr. 31. marts 1981.

I den forbindelse foreslåes at menighedsrådet overvejer salg af boligen.
Graverboligen udlejes 1.8.1982 og foreløbig for 3 år. - dog undtagen kontor og toilet i kælderen. 
Kælderen bliver brugt til omklædningsrum, depot m.v.

I flere år derefter husede boligen kontor for graver og sekretær.

 

I 2001 blev mandskabsfaciliteterne - i.h.t. krav fra Arbejdstilsynet - udbygget på adressen Ydunslund 2A. Efterfølgende bliver boligen på Vesterbjerg hovedsageligt brugt som kontor. Arealet omkring boligen bliver brugt til gartneri m.v. 

 

I 2003 ansøges om tilladelse til salg - subsidiært nedrivning af bygningen.
Af kortmaterialer fremgår at bygningen ligger på gammelt offentlig vejareal.
Bygningen er bevaringsværdig i kl. 3. På et byrådsmøde den 26. juni 2003 besluttede byrådet at overdrage en del af vejarealet til Lemvig Menighedsråd. 
Ved et provstesyn i 2004 blev konstateret at boligen er "i en elendig forfatning".

 

I 2004 beslutter menighedsrådet at sætte bygning og et tilhørende areal på 1018 m2 til salg. Indtægten forventes anvendt til at tilvejebringe et nyt kirkegårdskontor i forbindelse med de nye mandskabsfaciliteter.
Det viser sig senere at det opmålte areal er på 1092 m2.

DanBolig, Lemvig står for salget af boligen, som den 19. oktober 2004 bliver solgt med overtagelse 1. februar 2005. Det bliver aftalt at sælger sørger for at opsætte et lamelhegn med betonstolper med en højde på 1,80 m hen mod kapel m.v., -  faldende ned til 1,20 m ned mod Vesterbjerg.
I foråret 2006 bliver indrettet kontorer på adressen Ydunslund 2A, hvor der i forvejen var værksteder og faciliteter for mandskabet med indgang fra Ydunslund.
I perioden mellem salget og indretningen af kontorerne var opstillet en midlertidig kontorbarak.