Kirkekontoret er ikke lukket

Nej, slet ikke … men fremover skal al henvendelse vedr. anmeldelse af dødsfald, omsorgs- og ansvarserklæring samt navngivning og navneændring ske digitalt via Borger.dk.

 

I juni 2013 vedtog Folketinget en lov om obligatorisk digital selvbetjening, der har til formål, at alle borgere skal bruge nettet til ansøgning og anmeldelser til offentlige myndigheder. Loven trådte i kraft i december 2013, men på grund af forskellige omlægninger i CPR/Personregisteret har det ikke været muligt at påbegynde den digitale selvbetjening på Borger.dk før den 1. februar 2014.

 

Hvad betyder den nye lov?

Med loven bliver det en pligt, at borgeren skal bruge en digital løsning indenfor de områder, der er nævnt i loven. Målet er at udfase papirblanketter/formularer, og at borgeren betjener sig selv ved hjælp af de digitale løsninger, som den offentlige myndighed stiller til rådighed.

 

Hvilke områder dækker den nye lov?

Den del af den obligatoriske digitale selvbetjening, der vedrører Kirkekontorets arbejde - og kræver brug af NemID - dækker følgende områder:

  • Anmodning om begravelse eller ligbrænding
  • Omsorgs- og ansvarserklæring
  • Ansøgning om navngivning
  • Ansøgning om navneændring

 

Dødsfald og begravelse/ligbrænding

Anmeldelse af dødsfald samt anmodning om begravelse eller ligbrænding skal ske på Borger.dk.

Anmelderen er nærmeste pårørende (ægtefælle, forældre, børn, søskende, i nævnte rækkefølge). Såfremt nærmeste pårørende ikke har mulighed for at anmelde digitalt, skal man udfylde en fuldmagt, der giver en anden pårørende/person, bedemanden eller Kirkekontoret fuldmagt til at indtaste anmodningen. Denne fuldmagt findes på www.personregistrering.dk under ”udskriv blanketter”.

Hvis man henvender sig til bedemanden, vil han/hun træffe de nødvendige aftaler med præst, kirkegård og kirkekontor.

 

Omsorgs- og ansvarserklæring

Jordemoderen sender fødselsanmeldelsen til Kirkekontoret i barnets bopælssogn, hvor fødslen derefter registreres. Hvis forældrene ikke er gift, skal en Omsorgs- og ansvarserklæring (der medfører fælles forældremyndighed) udfyldes på Borger.dk.

Dette skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel, ellers overgår sagen til Statsforvaltningen, der indleder en faderskabssag.

 

Navngivning

Et barn skal navngives inden seks måneder fra fødslen.

Hvis man ønsker at få sit barn døbt, bliver barnet navngivet i denne forbindelse.
Aftale om dåb træffes med Kirkekontoret eller med den lokale præst.
Der skal ikke foretages nogen digital anmeldelse i forbindelse med dåb.

Såfremt man ikke ønsker at få barnet døbt, skal det ønskede navn anmeldes via digital selvbetjening på Borger.dk.

 

Navneændring

Ved ønske om navneændring udfyldes ansøgningen på Borger.dk. Man kan ansøge om navneændring på egne eller sit barns vegne. Dog forudsættes det, at man har forældremyndigheden over barnet, og at den anden forælder medsignerer. Samtidig med udfyldelse af den digitale ansøgning betales gebyret (digitalt). i 2014 er gebyret for en navneændring 500 kr. Hvis den samme navneændring gælder for flere personer i husstanden betales kun 1 gebyr. Dog skal der betales for børn på 18 år og derover.

 

Navneændring på bryllupsdagen

Hvis man i forbindelse med vielse ønsker at ændre sit navn og dermed opnå fælles mellem- eller efternavn med ægtefællen, er navneændring gratis. Der skal heller ikke betales gebyr for en navneændring for et barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som een af forældrene får.
Navneændring på bryllupsdagen ansøges ligeledes digitalt på Borger.dk

 

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk med mindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Dette skyldes, at borgeren i stadig stigende grad legitimerer sig via NemID.
Får man brug for en attest kan den dog altid rekvireres på Kirkekontoret.

 

Hvis man ikke har NemID

Har man ikke NemID, eller er man af anden grund ikke i stand til at udfylde en digital ansøgning på Borger.dk, kan en papirblanket dog stadig udfyldes og afleveres på Kirkekontoret. Blanketter findes på www.personregistrering.dk eller udleveres på Kirkekontoret.

For god ordens skyld skal det nævnes, at kun borgere i Lemvig og Heldum sogne skal kontakte Kirkekontoret i Lemvig, mens man i de øvrige sogne i Lemvig Provsti skal henvende sig til den kirkebogsførende præst i sit eget sogn.

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Kirkekontoret, hvor vi vil gøre alt for at hjælpe og besvare dine spørgsmål.

 

Jette Stokholm                          Monica Kynde Hvas

Kordegn                                    Kordegneassistent

Lemvig Kirkekontor                   Lemvig Kirkekontor

 

Den nye kirkebog er slet ikke en bog....
Fra og med 7. april 2003 er Lemvig og Heldum sogne gået over til at benytte EDB i kirkebogsføringen. Det betyder at kordegnen ikke længere skriver fødsler, dåb, vielser, begravelser osv. ind i de store, gamle læderindbundne protokoller, som det har været gjort igennem 350 år.

Fra nu af føres al civilregisterering på kirkekontorets computer, som sender alle oplysninger til en stor fælles data-base, hvorfra alle oplysninger efterfølgende kan hentes når der er brug for dette.