Ændringer i vore aktiviteter

Retningslinier omkring gudstjenester og aktiviteter gældende fra 8. januar 2021

  -  og foreløbig indtil 1. marts 2021  - alt er forlænget til 5. april 2021.
Gældende regler er forlænget til 20 april 2021 

Vi afventer Folkekirkens genåbningsplan. Lige nu er der ikke meldt noget konkret ud. 

Opdateret 8. april.           

 

Foreløbig ved vi at:

    Der afholdes gudstjeneste i Heldum kirke kl. 09.00 hver søndag

   

    Der afholdes gudstjeneste i Lemvig kirke kl. 10.30 hver søndag   

 

    Gudstjenesternes varighed er på højst 30 minutter.
    Alle gudstjenesterne er med prædiken og nadver.

     Kirkelige handlinger (Dåb, vielser, bisættelser og begravelser) gennemføres med begrænsninger 

    Retningslinier derudover:
    Mundbind ved ankomst - Afspritning  -   Afstand  -  ingen fællessang  -
 ingen kirkekaffe
    Arealkrav betyder at max 44 må deltage i Lemvig kirke og max 13 i Heldum kirke
 og max. 14 i kirkegårdskapellet.

    Ved besøg i kirkernes åbningstid fra kl. 09.00-17.00 er der et forsamlingsforbud på 5 personer.  

 

Orientering omkring øvrige aktiviteter - indtil 20. april:

    Kirkens Skolestue er aflyst/udsat
    Opstart af læsekreds er udsat
    Kirkens Dagligstue er aflyst
   
 Ungdomskoret øver IKKE 

    Der er ingen fysisk konfirmandundervisning p.t.

    Foredragsaften den 19. januar/9. februar/9. marts/13. april er aflyst/

    YM-børnedag den 2. februar er aflyst
    
Studiekreds - alle datoer er aflyst 

    Skumringssang er aflyst indtil videre

    Voksenkor - opstart er udsat indtil videre

    Babysalmesang opstart 26. januar er udsat til opstart 13. april - udsat igen

    Søndagssamvær 7. marts er aflyst
    Alle koncerter er aflyst   

  

 

Udklip 14 Kirkekalender

  

Aflysninger Corona 5

    Klik på billedet for at se forstørret foto.