Corona informationer - om næsten alt muligt

 Retningslinjer og vejledninger 7. januar omkring Covid-19 og Folkekirken 

 Ovenstående retningslinjer og vejledninger er tilpasset vore lokale forhold. 

 

Nye retningslinier omkring COVID-19 er trådt i kraft og er forlænget til 17. januar 2021
Ændringer i vore aktiviteter - efter gældende regler.
 

 

Vi er omfattet af krav om mundbind, hvilket betyder: 

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i kirken eller Kirkehuset, skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind/visir, når du går ind og ud, og når du bevæger dig rundt i kirken/lokalet. Dette gælder også vore kontorer.
Kravet gælder ikke, når du sidder ned på din plads.

 

Børn under 12 år er fritaget for at bære mundbind.

Opdaterede vejledninger 8. januar (Landsforeningen af menighedsråd)Udklip 46 Coronaregler

 

Dette materiale er udsendt 6.11.2020 i forbindelse med lån af vore lokaler.
Bemærk at hvis en låner er i tvivl om brugen af vore lokaler bedes man afklare dette i eget bagland.

 

Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende, som er 12 år eller ældre, skal fra 29. oktober og frem til 28. februar 2021 bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og andre kirkelige handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken.

 

Det betyder, at man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af lokalet, samt når man bevæger sig rundt i lokalet.

 

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, ligesom det heller ikke omfatter forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Det omfatter heller ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter o.l.
For aktive deltagere ved nadver, dåb, vielser, bisættelser og begravelser er der undtagelse for krav om brug af mundbind.

 

Til ovenstående aktiviteter er der kun adgang for deltagere og besøgende, som overholder kravet om mundbind. Dvs. at arrangører af aktiviteterne kan bortvise dem, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir.

 

Der vil være personer, der er undtaget reglerne. Det gælder fx personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bruge mundbind eller visir.

 

Opdateret 06.11.2020:

Efter de udmeldinger vi har fået i forbindelse med opdaterede retningslinjer er nedenstående følgende lokale fakta gældende indtil andet bestemmes:

 

Af skiltning i vore bygninger fremgår hvilke sundhedsregler m.m. vi i fællesskab skal overholde.
Reglerne for afstand både indendørs og udendørs skal fortsat overholdes.

Kirkekontoret og kirkegårdskontoret er åbent for fysisk besøg i den normale åbningstid.
Der skal bruges mundbind. I kirkehuset er 2 toiletter i stueetagen offentlig åbent når kirkekontoret er åbent. Disse rengøres een gang dagligt i forbindelse med kirkekontorets åbningstider.
Øvrige toiletter rengøres før brug af lokaler

Både Lemvig kirke og Heldum kirke er åben for besøg i den normale åbning
stid fra kl. 09.00 - 17.00
HUSK at spritte ved besøg. Der skal bruges mundbind ved besøg.

Toilettet i Lemvig kirke rengøres een gang dagligt.
Kirkerne kan være lukket for offentlig adgang i forbindelse med en kirkelig handling og/eller rengøring.

I Lemvig kirke må deltage op til 164 personer og i Heldum kirke op til 47 personer til gudstjenester og kirkelige handlinger. (udover vore ansatte).
Gældende afstandskrav er fortsat gældende og kan betyde at max. antallet ikke kan nåes.
 

Gudstjenester hver søndag:
Heldum kl. 09.00   -     Lemvig kl. 10.30
 

 

I Lemvig kirkegårdskapel må der deltage op til 53 personer til en bisættelse/begravelse.
Udendørs på kirkegården til nedsættelse af kister og urner skal gældende afstandsregler overholdes.

Ved undendørs begravelser er der et forsamlingsforbud på max. 50 personer
Hold afstand til vore ansatte.

 

I Kirkehuset Lemvig må nedenstående antal personer være til stede i de enkelte lokaler:
1 person pr. 2 m2 
Ved møder m.v. som overvejende er siddende og hvor ansigtsretningen er ens, anbefales en afstand på 1 m.
Derudover gælder regelen om en afstand fra næsetip til næsetip på 2 m hvis der synges til arrangementet. 

Lokale D-Svirrebom           52 personer
Lokale A  1. sal                  45 personer
Forgang v/lokale A             18 personer

Lokale B  2. sal                  18 personer  

 

Bordopstilling i vore lokaler i kirkehuset er så vidt muligt så de allerfleste sidder i samme retning.
Ved servering forsøger vi indtil videre med bordvis servering med tre personer ved hvert bord.

 

Ved større arrangementer tages flere lokaler i brug så vi overholder antallet af personer i hvert enkelt lokale. Vi har vidio-link mellem vore to største lokaler.
 

Udlån kun efter hel konkret efter aftale og normalt med opfyldese af vore Covod-19-regler.

Altsammen efter gældende modtagne regler og lokale aftaler.   
Bemærk at lånere kan have andre regler end Folkekirkens regler. 
Hvis lånere er i tvivl omkring nogle regler bedes man kontakte eget bagland.       

 

Indtil videre er der ikke plejehjemsgudstjenester

Vores besøgstjeneste er afhængig af lokale regler hos vore besøgsværter
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående fra arkivet og som "lidt historie":

Nederst på denne side er der link til forskellige andre undersider  - og allernederst forskellige billeder fra corona-tiden 

 

Tidligere udmeldinger er forlænget til og med 17. maj 

 

17.04.2020:

Sundhedsministeriet forlænger forbuddet mod forsamlinger på over ti personer til den 10. maj fra tidligere 18. april. 
Det fremgår af Lovtidende.dk. 

Dermed må danskerne på trods af den gradvise genåbning af samfundet stadig ikke forsamles flere end ti personer.
Folkekirkens offentlige bygninger er fortsat lukkede for aktiviteter
 

Dagtilbud, skoler og institutioner, der er omfattet af den gradvise og kontrollerede genåbning, vil ikke være omfattet af loven. 

Det gælder også for aktiviteter, der finder sted på for eksempel skolegårde eller legepladser, som er tilknyttet et dagtilbud, en skole eller en institution. 

Forsamlingsforbuddet gælder derudover ikke for begravelser og bisættelser. 

Fra mandag den 20. april vil også liberale erhverv samt domstole åbne igen. 

Men for disse gælder det altså fortsat, at der ikke må være flere end ti personer samlet. 

Det omtalte forsamlingsforbud, der gælder både i det offentlige rum og ved private arrangementer, blev indført 17. marts, efter en hastestramning blev vedtaget i Folketinget. Den blev indført for at undgå, at coronasmitte spreder sig. 

  

Seneste orientering fra kirkegården er her

 

Kapellet blev åbnet den 15. april efter en indendørs renovering på ca. 2 måneder.

 

Studiekreds udsat til foråret 2021

 

Kirkemarked  udsat

Dyrskue   aflyst

 

Indvielsen af IRIS den 4. juni er udsat til den 12. september kl. 11.00

 

Video Andagtsgudstjenester kan ses her

 

Konfirmationsdatoer i Lemvig kirke er her

 

Gudstjenester I Lemvig Og Heldum Sogne AFLYST Ny      Babysalmesang Foraar 2020 AFLYST

 

Vore ansatte der arbejder indendørs er hjemsendt, og i det omfang det er muligt udføres arbejdet fra hjemmearbejdspladser.

Her kan de træffes pr. telefon og mail i den for dem normale arbejdstid.
Se mere her

 

Lisbeth Filtenborg, Kim Eriksen, Kirsten Vindum, Jette Stokholm og Mia Mikkelsen arbejder hjemmefra. 

Monica Kynde Hvas arbejder delvis hjemmefra og fra kirkekontoret. 

Nina Davidsen og Ruth Kærvang kan træffes på sædvanlig telefonnummer

 

Vore udendørs ansatte - på kirkegårdene - her er der kommet nye vejledninger og retningslinier.

Fra mandag den 30. marts arbejder vore udendørs ansatte på kirkegårdene 

  

Lemvig Kirke og Heldum kirke er aflåst og benyttes kun til kirkelige handlinger. Kirkehuset er aflåst.
Kirkekontoret og kirkegårdskontoret er kun åbent for telefonisk kontakt og mailkontakt.

Klik på billedet for at se forstørret foto.