Corona informationer - om næsten alt muligt

Opdateret 20.09.2020:

Efter de udmeldinger vi har fået i forbindelse med genåbning er nedenstående følgende lokale fakta gældende indtil andet bestemmes:

 

Af skiltning i vore bygninger fremgår hvilke sundhedsregler m.m. vi i fællesskab skal overholde.
Reglerne for afstand både indendørs og udendørs skal fortsat overholdes.

Kirkekontoret og kirkegårdskontoret er åbent for fysisk besøg i den normale åbningstid.
I kirkehuset er 2 toiletter i stueetagen offentlig åbent.
Disse rengøres een gang dagligt når kirkekontoret er åben.
Øvrige toiletter rengøres før brug af lokaler

Både Lemvig kirke og Heldum kirke er åben for besøg i den normale åbning
stid.
HUSK at spritte ved besøg.

Toilettet i Lemvig kirke rengøres een gang dagligt.

I Lemvig kirke må deltage op til 164 personer og i Heldum kirke op til 47 personer til gudstjenester og kirkelige handlinger. (udover vore ansatte).
Gældende afstandskrav er fortsat gældende.
 

Gudstjenester hver søndag:
Heldum kl. 09.00   -     Lemvig kl. 10.30
 

 

I Lemvig kirkegårdskapel må der deltage op til 53 personer til en bisættelse/begravelse.
Udendørs på kirkegården til nedsættelse af kister og urner skal gældende afstandsregler overholdes og der er et forsamlingsforbud på max. 200 personer
Hold afstand til vore ansatte.

 

I Kirkehuset Lemvig må nedenstående antal personer være til stede i de enkelte lokaler:
1 person pr. 2 m2 
Ved møder m.v. som overvejende er siddende og hvor ansigtsretningen er ens, anbefales en afstand på 1 m.
Derudover gælder regelen om en afstand fra næsetip til næsetip på 2 m hvis der synges til arrangementet. 

Lokale D-Svirrebom           52 personer
Lokale A  1. sal                  45 personer
Forgang v/lokale A             18 personer

Lokale B  2. sal                  18 personer  

 

Bordopstilling i vore lokaler i kirkehuset er så vidt muligt så de allerfleste sidder i samme retning.
Ved servering forsøger vi indtil videre med bordvis servering.

 

Ved større arrangementer tages flere lokaler i brug så vi overholder antallet af personer i hvert enkelt lokale.
Ved større arrangementer med tilmelding er der kun adgang til lokale D-Svirrebom fra "Svirrebom".
 

Udlån kun efter hel konkret aftale i denne periode.

Altsammen efter gældende modtagne regler og lokale aftaler.             

 

Indtil videre er der ikke plejehjemsgudstjenester

Vores besøgstjeneste er afhængig af lokale regler hos vore besøgsværter

 

 

 

 

 

Nedenstående fra arkivet og som "lidt historie":

Nederst på denne side er der link til forskellige andre undersider  - og allernederst forskellige billeder fra corona-tiden 

 

Tidligere udmeldinger er forlænget til og med 17. maj 

 

17.04.2020:

Sundhedsministeriet forlænger forbuddet mod forsamlinger på over ti personer til den 10. maj fra tidligere 18. april. 
Det fremgår af Lovtidende.dk. 

Dermed må danskerne på trods af den gradvise genåbning af samfundet stadig ikke forsamles flere end ti personer.
Folkekirkens offentlige bygninger er fortsat lukkede for aktiviteter
 

Dagtilbud, skoler og institutioner, der er omfattet af den gradvise og kontrollerede genåbning, vil ikke være omfattet af loven. 

Det gælder også for aktiviteter, der finder sted på for eksempel skolegårde eller legepladser, som er tilknyttet et dagtilbud, en skole eller en institution. 

Forsamlingsforbuddet gælder derudover ikke for begravelser og bisættelser. 

Fra mandag den 20. april vil også liberale erhverv samt domstole åbne igen. 

Men for disse gælder det altså fortsat, at der ikke må være flere end ti personer samlet. 

Det omtalte forsamlingsforbud, der gælder både i det offentlige rum og ved private arrangementer, blev indført 17. marts, efter en hastestramning blev vedtaget i Folketinget. Den blev indført for at undgå, at coronasmitte spreder sig. 

  

Seneste orientering fra kirkegården er her

 

Kapellet blev åbnet den 15. april efter en indendørs renovering på ca. 2 måneder.

 

Studiekreds udsat til foråret 2021

 

Kirkemarked  udsat

Dyrskue   aflyst

 

Indvielsen af IRIS den 4. juni er udsat til den 12. september kl. 11.00

 

Video Andagtsgudstjenester kan ses her

 

Konfirmationsdatoer i Lemvig kirke er her

 

Gudstjenester I Lemvig Og Heldum Sogne AFLYST Ny      Babysalmesang Foraar 2020 AFLYST

 

Vore ansatte der arbejder indendørs er hjemsendt, og i det omfang det er muligt udføres arbejdet fra hjemmearbejdspladser.

Her kan de træffes pr. telefon og mail i den for dem normale arbejdstid.
Se mere her

 

Lisbeth Filtenborg, Kim Eriksen, Kirsten Vindum, Jette Stokholm og Mia Mikkelsen arbejder hjemmefra. 

Monica Kynde Hvas arbejder delvis hjemmefra og fra kirkekontoret. 

Nina Davidsen og Ruth Kærvang kan træffes på sædvanlig telefonnummer

 

Vore udendørs ansatte - på kirkegårdene - her er der kommet nye vejledninger og retningslinier.

Fra mandag den 30. marts arbejder vore udendørs ansatte på kirkegårdene 

  

Lemvig Kirke og Heldum kirke er aflåst og benyttes kun til kirkelige handlinger. Kirkehuset er aflåst.
Kirkekontoret og kirkegårdskontoret er kun åbent for telefonisk kontakt og mailkontakt.

Klik på billedet for at se forstørret foto.