Lemvig Folkeblad 10.- januar 2021

Fra Lemvig Folkeblad:

Gudstjeneste på halv tid - godt at det vigtigste var med

 

Lemvig: Søndag klokken 10.30 er der gudstjeneste i Lemvig Kirke.

Sådan har det været i årevis, og sådan var det også søndag formiddag, hvor kirkerne igen kunne holde gudstjenester, efter der i slutningen af den forgangne uge kom nye retningslinjer for, hvordan gudstjenesterne skal afvikles.

Og det var tæt på, at kirken kunne melde alt udsolgt til søndagens gudstjeneste. 41 af de tilladte 44 pladser var besat i kirken.
Men kirkegængerne var glade for muligheden for at komme i kirke igen.

 

- Når der ikke er andre muligheder for at gå i kirke, så er det fint, at det kan lade sig gøre på denne måde. Det vigtigste er, at vi kan komme her, og det vigtigste var med i gudstjenesten. Jeg manglede lidt, at kunne synge og måske også altergangen, siger Vera Christensen, der var en af søndagens kirkegængere.

De nye retningslinjer betyder, at gudstjenesten højst må vare 30 minutter, og der ikke må være sang eller altergang ved gudstjenesten.

Bænke spærret af

Retningslinjerne blev overholdt til punkt og prikke i Lemvig Kirke.
Her var hver anden bænk spærret af med en rød snor, der var god afstand mellem kirkegængerne på de bænke, der var besat og der blev nynnet med i stedet for sunget med på de tre salmer, hvoraf to blev fremført i en forkortet version.
 

Det vigtigste er, at vi kan komme her, og det vigtigste var med i gudstjenesten. 

- Det var fint at gøre det på denne måde, og det minder om den måde, gudstjenesterne også blev gennemført mellem jul og nytår, hvor de også var forkortet, siger Vera Christensen.

Tre pigerne fra kirkens ungdomskor bød ind ved at synge præludium og det var også dem, der sang salmerne.

 

For sognepræst Lisbeth Filtenborg var det en anderledes oplevelse at holde en gudstjeneste, der varede under den halve tid af, hvad en normal gudstjeneste varer.

- Vi har været nødt til at rykke rundt i vores liturgi og ritualer, men vi har haft mulighed for at øve os lidt i juledagene, hvor vi også holdt nogle korte gudstjenester, siger hun.

Målt tiden

Det havde krævet noget arbejde for præsten at få sammensat en gudstjeneste, der kunne holdes inden for den halve times tidsramme, som coronarestriktionerne foreskriver.

- Jeg var spændt på, hvordan det ville komme til at fungere, men jeg havde som forberedelse målt tiden på alle de elementer, der skulle være med i gudstjenesten. Blandt andet skulle jeg lave en forkortet prædiken, og vi havde på forhånd valgt salmer til søndagens tekst, men her måtte vi også tage nogle ud og forkorte andre. Men det var vigtigt for mig, at vi både havde en indgangs- og udgangsbøn, som vores kirketjener læste, så kirkegænger så et andet ansigt end kun præstens, siger Lisbeth Filtenborg.

Sognepræst Lisbeth Filtenborg måtte blandt andet forkorte sin prædiken for at holde søndagens gudstjeneste inden for de 30 minutter, som gudstjenesterne må vare under coronarestriktionerne. 

På trods af ændringerne i gudstjenesten fornemmede hun, at kirkegængerne var tilfredse med den forkortede gudstjeneste.

- Folk var glade for gudstjenesten og at det var næsten som en rigtig gudstjeneste, siger hun.

Selv om Vera Christensen var glad for at kunne komme til en forkortet gudstjeneste, så håber hun, at de forkortede gudstjenester skal holdes.

- Jeg håber, at der ikke går så lang tid før vi kan vende tilbage til de normale gudstjenester, siger hun.