Menighedsrådsvalg 2020

Udklip 49 Konstituering

Læs mere om opgaverne her -  lige til at printe og læse og give videre til een der måske er intereseret.

 

Se alle de officielle regler, cirkulærer og vejledninger og blanketter fra Kirkeministeriet her

 

Der skal være menighedsrådsvalg i år og som noget nyt skal menighedsrådet vælges på en valgforsamling, hvor kandidaterne opstilles og vælges.
Valgforsamlingen finder sted over hele landet tirsdag den 15. september 2020
I Lemvig og Heldum sogne afholdes forsamlingen i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig.
Menighedsrådet vælges for en fireårig periode og skal i Lemvig Sogn bestå af 10 medlemmer, og i Heldum sogn af 2 medlemmer.
De 12 valgte medlemmer danner således det fælles menighedsråd for de 2 sogne.
Dertil kommer vore to præster samt suppleanter.
Nogle af de nuværende rødder vælger nok at stoppe ved udgangen af denne periode, så der er brug for nye kræfter for sognene.  

 

Om orienteringsmøde
Hvad laver så et menighedsråd, og hvorfor er det måske noget for dig?
Det kan du få svar på på et orienteringsmøde i Kirkehuset tirsdag den 30. juni kl. 19.00.
Orienteringsmødet er en del af det årligt tilbagevendende menighedsmøde. Her vil det siddende menighedsråd orientere om arbejdet i den forløbne periode, fortælle om kommende opgaver, regler for valgforsamlingen, og om hvor mange kandidater der skal vælges til menighedsrådet i Lemvig og Heldum sogne.
Mødet er offentligt og alle interesserede er meget velkomne.  

 

Valgforsamlingen 15. september
Valget til det nye menighedsråd foregår som nævnt på en såkaldt valgforsamling den 15. september. Her opstilles kandidaterne, der bliver mulighed for debat og de opstillede kandidater vælges ved en skriftlig afstemning.
Ugen efter, den 22. september, vil resultatet blive offentliggjort, og første søndag i advent, den 29. november 2020 kan det nyvalgte menighedsråd så træde sammen og begynde arbejdet.
 
 

Noget for dig?
Hvis du tror, menighedsrådsarbejdet er noget for dig, så mød op til orienteringsmødet i juni og til valgforsamlingen i september eller kontakt en af de nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad et menighedsråd laver.
Det eneste, der kræves for at opstille til menighedsrådet, er, at du er over 18 år og medlem af folkekirken. Du skal bo i een af de 2 sogne eller have løst sognebånd til een af vore præster.
Så har du lyst og energi til at gøre en positiv indsats for dit lokalområde, er chancen der nu. Som menighedsrådsmedlem kan du arbejde med stort set alt, du har lyst og evner til. Om du har interesse for personalepleje, bygningers vedligeholdelse, kirkegårdens udvikling, økonomi, oplysende og underholdende sociale aktiviteter for børn og voksne etc., så er mulighederne der i et menighedsråd.

Vi løser store og små opgaver sammen i en hyggelig og god omgang med hinanden. 

 

Hvis du har lyst til at vide mere om det at være i menighedsrådet, kan nuværende medlemmer af menighedsrådet kontaktes.

 

Se mere om menighedsrådsvalget her  -  med bla. datoer m.m. for Lemvig og Heldum sogne 


NB: Nederst på denne side er der links til beskrivelse af de enkelte opgaver

 

Mere info - udefra:
Menighedsrådsvalg.dk - om menighedsrådets arbejde og hvad de forskellige roller i rådet beskæftiger sig med.
• Menighedsraad.dk - Landsforeningen af menighedsråds' egen informationsside om menighedsrådsvalget 2020
• Folkekirken.dk - fem små videoer om arbejdet i et menighedsråd

MR Valg Valgforsamling 2020 (1)

 

 

I små klip kan du høre om hvad det vil sige at være med i et menighedsråd: 

 

Bliv en del af lokalsamfundet  -  hør her   

Du bestemmer hvad din kirke kan - hør her 

Byd ind med det du kan  -  hør her 

Vær med til at forvalte pengene  -  hør her 

Få erfaringer i menighedsrådet  -  hør her

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.