Menighedsrådsvalg i 2020

i 2020 skal der være valg til menighedsrådet.

I Lemvig sogn skal der vælges 10 medlemmer og i Heldum sogn 2 medlemmer til det fælles Lemvig-Heldum menighedsråd.

 

Der er vedtaget en ny lov om valg til menigshedsråd 2020 som træder i kraft 1.1.2020.

 

Heri er bl.a. vedtaget at:

Der holdes orienteringsmøde tirdag den 12. maj 2020.
(Det forventes at dette møde holdes i forbindelse med det årlige menighedsmøde)

Der holdes valgforsamling tirsdag den 15. september 2020

 

Hvis du har lyst til at vide mere om det at være i menighedsrådet, kan nuværende medlemmer af menighedsrådet kontaktes.

 

Når vi nærmer os ovenstående datoer vil der komme mere information om valget på denne side.

 

Se mere om menighedsrådsvalget her  -  med bla. datoer m.m. for Lemvig og Heldum sogne

 

 

 

 

 

 

Omtaler af tidligere menighedsrådsvalg:

Aftalevalg i Lemvig og Heldum sogne

Afstemningsvalget til Menighedsrådsvalget 2016 planlagt til den 8. november er aflyst for Lemvig sogn og Heldum sogn. Valgbestyrelsen modtog kun én gyldig opstillingsliste fra hver af de to sogne.
Samtlige kandidater opstillet på de to opstillingslister, 10 fra Lemvig sogn og en fra Heldum sogn, valgt på Orienterings- og Opstillingsmødet 1. september i Kirkehuset, bestod testen til valgs- prøvelse, hvilket betyder, at de er godkendt som medlemmer af menighedsrådet.

Dermed er valgbestyrelsens arbejde ikke færdigt. 11. oktober skal afstemningen officielt aflyses. Sidste frist for valgbestyrelsen til at indtaste den reviderede kandidatliste i kandidatsystemet, hvis en sådan revidering foreligger, er den 14. oktober.
På sit juni-møde besluttede menighedsrådet at beholde det nuværende medlemstal i rådet, 10 fra Lemvig sogn og to fra Heldum sogn, i det nyvalgte menighedsråd. Lemvig fik opstillet samtlige 10 kandidater, hvorimod det ikke lykkedes Heldum at opstille de planlagte to kandidater. Listen kom kun til at rumme én.
Uanset ihærdigt arbejde af både valgbestyrelsen og det samlede menighedsråd lykkedes det ikke at finde den sidste kandidat til Heldum.
Det betyder, at det nye menighedsråd for Lemvig og Heldum sogne ikke er fuldtalligt. Herefter er det biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, der vælger om rådet skal fungere med det mindre antal, eller om der skal udskrives udfyldningsvalg i Heldum sogn.
Senest 17. november vil det først valgte medlem, det vil sige menighedsrådets nuværende formand Kaj Gøtzsche, fra stiftet modtage en oversigt over de valgte medlemmer. 26. november er sidste frist for at holde konstituerende møde, inden det nye menighedsråds funktionsperiode begynder 27. november 2016

p.v.a.v
Harald C. Schrøder, Formand.


Orienterings- og opstillingsmøde

Lemvig er klar med listen – Heldum mangler

Torsdag den 1. september var der orienterings- og opstillingsmøde i Kirkehuset i forbindelse med årets valg til menighedsrådet. 47 deltog i mødet, hvor der blev opstillet en liste, Folkekirkelig Fællesliste, med 10 navne og fem stedfortrædere for Lemvig sogn.
Ingen fra Heldum sogn var mødt op til mødet med det resultat, at der ikke kunne vælges to kandidater fra sognet til fælleslisten. Valgbestyrelsen må derfor snarest trække i arbejdstøjet for at løse opgaven med at få valgt Heldums medlemmer af rådet samt finde fem stillere for dem.
Nuværende rådsmedlem Hilda Bødker Rønn, valgt i Heldum sogn, har tidligere meddelt valgbestyrelsen, at hun genopstiller til det fælles menighedsråd for Lemvig og Heldum sogne.
På menighedsrådets møde i juni besluttedes det, at fastholde det nuværende antal rådsmedlemmer fordelt på 10 valgt i Lemvig sogn og to i Heldum sogn.

Orienteringsmøde
Efter velkomsten ved valgbestyrelsens formand, Harald Schrøder, valgte de fremmødte Birgitte Krøyer til dirigent. Hun overlod hurtigt ordet til menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche, der redegjorde for menighedsrådets opgaver og kompetencer samt menighedsrådets arbejde siden sidste valg herunder renovering af kirken, helhedsplan for kirkegården samt købet og renoveringen af Svirrebom 2-4. Også arbejdet med diget om Heldum kirke og kirkegård omtalte formanden, der også fortalte om sognenes økonomi.
Inden kaffepausen gav valgbestyrelsens formand Harald Schrøder redegørelse for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget.

Opstillingsmøde
Opstillingsmødet begyndte med valg af Margrethe Hvas og Kim Eriksen til stemmetællere inden en række navne blev præsenteret som kandidater til opstillingslisten i Lemvig. Afstemningen placerede listens 10 navne på følgende vis:
Kaj Gøtzsche, Hanne Breinholt, Peter Breinholt, Harald Schrøder, Christoffer Mortensen, Kristen Vahr Sørensen, Lilly Balleby, Ole Bro, Jens Chr. Christensen og Ninna Bonde.
Nye på listen i forhold til det nuværende menighedsråd er Christoffer Mortensen, Kristen Vahr Sørensen og Jens Chr. Christensen, medens Ninna Bonde, der efter at være flyttet til Lemvig fra Heldum, nu optræder på Lemvig listen.
Nuværende medlemmer af menighedsrådet Bodil Kristensen, Inga Maarbjerg og Tom Lysgaard Madsen, fraflyttet, genopstillede ikke til valget.
I tidsrummet 20. september kl. 19 til 27. september kl. 19 er det muligt at lave en liste til valget, men bliver der kun opstillet én liste i bemeldte tidsrum, er valget en realitet, og de opstillede kandidater udgør det nye menighedsråd, hvis de opfylder valgbarheden. Aflysningen af valget bekendtgøres den 11. oktober.


Harald Schrøder
Formand for valgbestyrelsen


Tag Del I Menighedsraadsvalget

I 2016 skal der igen vælges medlemmer til de lokale menighedsråd.

MR Valg Opstillingsmoede 2016

”Det er vigtigt allerede nu at begynde at se frem mod valget næste år. De nuværende medlemmer af menighedsrådene skal overveje, hvem der har lyst til at fortsætte med de ganske spændende opgaver, der er i menighedsrådene, ligesom det er vigtigt at få gjort andre interesseret i arbejdet. For eksempel ved at invitere dem med til menighedsrådsmøder, der jo er offentligt tilgængelige”, siger provst Knud Erik Nissen, Lemvig Provsti.

 

Ved seneste menighedsrådsvalg i 2012 var der forskellige forsøg med valget, hvor blandt andet seks sogne i Lemvig Provsti afviklede såkaldte valgforsamlinger, der reelt afgjorde valget allerede i september måned.

 

Det er ikke muligt denne gang, men på baggrund af forsøgene opfordrer Landsforeningen af Menighedsråd til, at de offentlige orienteringsmøder i sognene om valget, menighedsrådets arbejde og opstilling af kandidater holdes på én fælles dato i september 2016. 

 

I flere sogne er der tradition for, at der i forlængelse af orienteringsmødet holdes et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en eller flere kandidatlister.

 

Der informeres om valget og orienteringsmøder ved forudgående gudstjenester, ligesom Lemvig Provsti indrykker en annonce i Lokalavisen Lemvig.

 

Er man interesseret i at høre nærmere om det lokale menighedsråds arbejde, skal man blot kontakte formanden for menighedsrådet eller den lokale præst.

 

Læs mere her            Hvad er et sogn ?  -  læs mere her

 

Alle cirkulærer, regler m.v. er nu på Kirkeministeriets hjemmeside og kan ses her

 

 

I små klip kan du høre om hvad det vil sige at være med i et menighedsråd: 

 

Bliv en del af lokalsamfundet  -  hør her  

 

Du bestemmer hvad din kirke kan - hør her

 

Byd ind med det du kan  -  hør her

 

Vær med til at forvalte pengene  -  hør her

 

Få erfaringer i menighedsrådet  -  hør her

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.