NU søger vi en præst

Ann Praestestilling Lemvig Heldum Maj 2020

I forbindelse med at vores sognepræst Kim Eriksen går på pension den 30. september 2020 kommer vi til at mangle en ny sognepræst. En præst der har lyst til at komme til Lemvig og bl.a. arbejde sammen med sognepræst kbf. Lisbeth Filtenborg.

 

Stillingsopslaget kommer den 5. maj 2020 med sidste ansøgningsfrist 1. juni kl. 15.00, - og med ansættelse den 1. oktober 2020. Opslaget er her  - og embedsbeskrivelsen er her

 

Som supplement kan læses mere nedenstående  -  og der er billeder nederst på siden fra vores område.

 

Lemvig-Heldum pastorat består af Lemvig sogn og Heldum sogn.
Fakta om Lemvig sogn er her og fakta om Heldum sogn er her.

Ialt bor der omkring 5.200 i vore to sogne - og vi udgør dermed omkring 1/4 af indbyggerne i Lemvig Kommune.
Vi har fælles menighedsråd med 11 folkevalgte medlemmer.

 

Til pastoratet er tilknyttet to fuldtidsansatte præster som supplerer og afløser hinanden.
Der er normalt gudstjeneste i både Lemvig kirke og Heldum kirke hver søndag.

I løbet af ugen har vi mange forskellige arrangementer. Se mere om dette her
(
p.t. er flere ting aflyst/udsat på grund af Covid-19)

 

Derudover er ansat en fuldtidsansat sognemedhjælper og en fuldtidsansat organist.
På kirkekontoret er ansat en fuldtidsansat kordegn og en deltidsansat kordegneassistent.

Kirkekontoret administrerer kirkebogsføringen for hovedparten af sognene i Lemvig provsti.
Til at passe kirken og kirkehuset i Lemvig er ansat en kirketjener og to deltidsansatte kirkehuspedeller.
Kirkehuset er i 2016 udvidet med køb af naboejendommen Svirrebom 4.
Vi bruger salen i stuetagen til møder m.v. og har et stort nyindrettet køkken.
Derudover er der organistkontor og præstekontor i bygningen.
Første salen i Svirrebom er udlejet til beboelse.
I forbindelse med købet af Svirrebom har vi overtaget 12 parkeringspladser ved bygningen.

I Heldum er ansat en halvtids graver og to organister og to sangere deles om opgaverne i kirken.

Lemvig kirkegård er en bykirkegård med en ansat kirkegårdsleder og en halvtids kontorassistent. På kirkegården er ansat 5 gartnere/gartneriarbejdere.

Læs om vore præsteboliger her.  Den bolig vi kan tilbyde er Nis Petersensvej 26.

I forbindelse med fraflytningen har vi fået ændret lidt omkring varmeforsyningen i stuen.
Lige nu er vi i gang med at indsætte nogle nye vinduer i boligen.

 

Se profilfilm om Lemvig Kommune her - Her kan du se meget om vores kommune/provsti.

Fakta om Lemvig provsti er her. Lemvig provsti har egen hjemmeside som kan ses her

  

Vi har været med i serien "fast arbejde" i TV-Midt Vest. Optagelsen fra 2013 kan ses her.
Lemvig kirke var på det tidspunkt lige blevet genåbnet efter en stor ud- og indvendig renovering.
Mange af de ansatte som er med i den 10 minutters lange udsendelse er fortsat ansat.

 

TV-Midt Vest - Mokka sendte den 3. april 2016 bl.a. fra Lemvig Kirke i "Vorherre bevares"

I udsendelsen indgår bl.a. en samtale med sognepræst Kim Eriksen, Lemvig som på det tidspunkt havde være ansat i ca. 2 måneder.

 

Har dette - eller andet - vakt din interesse for at blive sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat bør du overveje at søge stillingen.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne stilling er du velkommen til at kontakte provst Ole Rasmussen, sognepræst Lisbeth Filtenborg, sognepræst Kim Eriksen og/eller menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche.

   Gantriis Stribe 2

 

 Kom og besøg vores by og vores egn, - og du vil straks føle dig velkommen
 Vi bor tæt på hav, fjord og skov - og byen har et rigt forretningsliv.

 Derudover har vi et rigt forenings- og kulturliv i vores område.
 Vi glæder os til at møde dig.

    Klik på billedet for at se forstørret foto.