Nyt fra menighedsrådet

23.01.2018

Menighedsrådet har vedtaget visioner for arbejdet. Læs om visionerne her

 

 

 

05.05.2015:

Menighedsrådets forhandlingsudvalg har underskrevet en foreløbig handelsaftale om køb af Svirrebommen 2-4.

28.10.2014:

Menighedsrådet har vedtaget procedurer omkring udløb af gravsteder som kan ses her

Menighedsrådet har vedtaget regler for leje af Lemvig kapel til borgerlig begravelse og bisættelser som kan ses her

Kirkekaffen i Lemvig flyttes fra 16.11.14 til Kirkehuset.
Lysglobe m.v. flyttes til nordskibet i Lemvig Kirke. Samtidig indrettes området så det i det daglige fremstår som et andagtsrum.
Det overvejes om gudstjenestetidpunktet i Heldum skal flyttes fra kl. 10.00 til kl. 10.30.

 

27.05.2014:

På grund af mindre aktiviteter, og dermed mindre stof udkommer KirkeNYT i 2014 ikke i uge 27, 29 og 31.

 

27.02.2014:

Sådan bruger Folkekirken pengene: 

Det reviderede og godkendte regnskab for 2012 for Lemvig-Heldum sogne kan ses her. 

Oversigt over alle lokale udgifter i hele Folkekirken for 2012 kan ses her 

 

28.01.2014:

Menighedsrådet har - efter godkendelse i provstiudvalget - godkendt at udarbejde en udviklings- og helhedsplan for Lemvig kirkegård. Derudover igangsættes en jordbundsundersøgelse.

 

14.01.2014:

Menighedsrådet har godkendt en skitse for udviklings- og helhedsplan på Lemvig Kirkegård. 

 

26.11.2013:

Menighedsrådet har for det kommende kirkeår konstitueret sig uforandret.

Skitse til en helhedsplan for Lemvig kirkegård er "på vej".
Trægulvet på 1. sal i kirkehuset skal renoveres i uge 7 2014.
- - lokalerne er derfor lukket i den uge.

 

28.10.2013:

Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken kan ses her 
Vores høringssvar indeholdende bl.a. et konkret alternativt forslag om sammensætningen af fælles folkekirkelig organ er her.

              Indflydelse   Formandens og næstformandens pressebrev er her, ligesom andre høringssvar....

 

25.10.2013:

Der er kommet tilladelse til, at vi må omsætte de resterende 3 kirkegårdsdiger omkring Heldum Kirke. Der er lavet aftale med PODA-hegn om udførelsen af arbejdet. Arbejdet er startet 28. oktober 2013 og det forventes at være færdiggjort til foråret 2014.
Se om Heldum Kirkegård her

 

23.10.2013:

Else Marie Halkjær har ønsket at udtræde af menighedsrådet. Else Marie fortsætter fremover i nogle af udvalgene.
Lilly Balleby. som er 1. stedfortræder, indtræder i stedet i menighedsrådet.

 

24.09.2013:

Regnskabet for 2012 er nu gennemgået af revisor. Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2014 blev godkendt.

 

27.08.2013:

Menighedsrådet har på sit møde drøftet de indkomne kommentarer og forslag til nye gudstjenestetidspunkter.
Efterfølgende er besluttet at gudstjenesterne i Lemvig Kirke fra 1. oktober 2013 og fremover normalt altid er kl. 10.30.
Samtidig er besluttet at gudstjenesterne i Heldum fremover fra 1. oktober 2013 er enten kl. 09.00 eller kl. 10.00.
Ved alle gudstjenester i begge kirker vil der fremover være  nadver.

 

11.06.2013:

Menighedsrådet har på menighedsmødet i april forelagt planer om evt. ændring af gudstjenestetidspunktet fra kl. 10.00 til kl. 10.30. I KirkeNYT er annonceret efter om nogen har kommentarer eller andet til dette forslag.

Menighedsrådet drøfter og beslutter om dette på augustmødet.

 

11.06.2013:

Arbejdet med øst diget på Heldum Kirkegård er nu færdig og afleveret.

 

29.05.2013:

Hvis nogen har problemer med at høre, hvad der bliver sagt i vores "NYE kirke"

vil vi gerne høre fra dig. Henvendelse til een af præsterne eller til kirketjeneren.

 

29.05.2013:

Arbejdet med østdiget i Heldum skrider planmæssigt frem og forventes færdigt ca.10. juni 2013. Vi har d.d. søgt om at måtte fortsætte med resten af digerne.

 

15.04.2013:

Arbejdet med den østlige kirkedige i Heldum er nu kommet i gang efter det dårlige vintervejr. Vi glæder os til, at det bliver færdigt.

 

23.02.2013:

Det forventes at arbejdet med kirkediget i Heldum starter den 1. april 2013.

 

07.12.2012:

Der er ansat ny kirkesanger til Heldum med tiltrædelse 1.1.2013
Ansat er Merethe Abildgaard Knudsen.

 

06.12.2012:

Der har været afholdt licitation på renovering af det østlige kirkegårdsdige på Heldum Kirkegård. Arbejdet forventes færdiggjort medio maj 2013.

 

27.11.2012:

Det nye menighedsråd har konstitueret sig. Se hvem der har hvilke poster under "kontakt".

 

01.11.2012:

Der er oprettet en vågetjeneste for Lemvig provsti/kommune. 

 

November 2012:

Heldum Kirke har fået doneret en arv på ca. kr. 374.000,- som er beregnet til forbedrede lydforhold i Heldum kirke og derudover til udsmykning af kirken.

Lemvig Kirke forventes genindviet søndag d. 17. februar 2013 kl. 10.00.
Et nedsat udvalg arbejder med at planlægge forskellige arrangementer i den anledning.

Klik på billedet for at se forstørret foto.