Graver - kirkegårdsleder

Anders Clausen ansættes som kirkegårdsleder 1.10 2010.
Samtidig får kirkegårdslederen ansvaret for Heldum kirke og kirkegård med en deltidsansat graver.
På det tidspunkt var derudover ansat en kontorassistent, en gartner og fire gartneriarbejdere.

 

Kai Bruun ansaættes som kirkegårdsleder i 1996

 

1. december 1984 Jørgen Jespersen ansættes som kirkegårdsleder.
Stillingen er en tjenestemandsstilling.
Jørgen Jespersen kom fra en stilling som graver og kirkebetjent ved Nørlem kirke.

Jørgen Jespersen fratræder med udgangen af november 1995 for at gå på pension

 

Poul Henning Sørensen fratræder 30. september 1984.
Gartner Jørgen Gervig var leder i vakancetiden.
Regnskabet sendes til kirkekontoret

I 1979 er der en gartner og tre gartneriarbejdere ansat udover kirkegårdslederen

 

Aftale med graver Poul Henning Sørensen fra 1. april 1963 og 10 år frem som entreprenør, - med boligaftale.

Dette blev senere forlænget til 1. januar 1977.
Kirkegårdsleder med løn fra 1. januar 1977 på tjenestemandslignende vilkår.

Slutsedel med overtagelse af redskaber, varelager m.m. blev lavet i den forbindelse.

 

Graver Anton Klausen har den 1. maj 1957 været ansat i 40 år og blev derfor tildelt et jubilæumsgratiale på kr. 400,00.
Opgaven som graver var som entreprenør indtil udgangen af marts 1963.
Antan Klausen boede i graverboligen, Vesterbjerg 2.