Vi kommer til at mangle en præst

I forbindelse med at vores sognepræst Kristoffer Garne pr. 1. august 2024 har fået ny ansættelse kommer vi til at mangle en ny sognepræst. En præst der har lyst til at komme til Lemvig og bl.a. arbejde sammen med sognepræst kbf. Lisbeth Filtenborg.

 

Vi forventer at stillingsopslaget kommer i løbet af august 2024 med forventet tiltrædelse 1. december 2024.
Kaj Anker Jensen er ansat som konstitueret sognepræst indtil udgangen af oktober 2024.

 

Lemvig-Heldum pastorat består af Lemvig sogn og Heldum sogn.
Fakta om Lemvig sogn er her og fakta om Heldum sogn er her.

Ialt bor der omkring 5.200 i vore to sogne - og vi udgør dermed omkring 1/4 af indbyggerne i Lemvig Kommune.
Vi har fælles menighedsråd med 11 folkevalgte medlemmer.

Med virkning fra 1. december 2024 sammelægges nuværende Lemvig sogn og Heldum sogn til et sogn - Lemvig sogn.
I den forbindelse ændres antallet af menighedsrådsmedlemmer til 9 folkevalgte medlemmer.

 

Til pastoratet er tilknyttet to fuldtidsansatte præster som supplerer og afløser hinanden.
Der er normalt gudstjeneste i både Lemvig kirke og Heldum kirke hver søndag.

I løbet af ugen har vi mange forskellige arrangementer. Se mere om dette her

Derudover er ansat to deltidsansatte sognemedhjælpere og en fuldtidsansat organist.
På kirkekontoret er ansat en fuldtidsansat kordegn og en deltidsansat kordegneassistent.

Kirkekontoret administrerer kirkebogsføringen for hovedparten af sognene i Lemvig provsti.
Til at passe kirken og kirkehuset i Lemvig er ansat en kirketjener og to deltidsansatte kirkehuspedeller.
Kirkehuset er i 2016 udvidet med køb af naboejendommen Svirrebom 4.
Vi bruger salen i stuetagen til møder m.v. og har et stort nyindrettet køkken.
Derudover er der organistkontor og præstekontor i bygningen.
Første salen i Svirrebom er udlejet til beboelse.
I forbindelse med købet af Svirrebom har vi overtaget 12 parkeringspladser ved bygningen.

I Heldum er ansat en halvtids graver og to organister og to sangere deles om opgaverne i kirken.

Lemvig kirkegård er en bykirkegård med en ansat kirkegårdsleder og en halvtids kontorassistent. På kirkegården er ansat 5 gartnere/gartneriarbejdere.

Læs om vore præsteboliger her.  Den bolig vi kan tilbyde er Nis Petersensvej 26.

 

Fakta om Lemvig provsti er her. Lemvig provsti har egen hjemmeside som kan ses her

  

Har dette - eller andet - vakt din interesse for at blive sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat bør du overveje at søge stillingen.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne stilling er du velkommen til at kontakte provst Ole Rasmussen, sognepræst Lisbeth Filtenborg, og/eller menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche.

   Gantriis Stribe 2

 

 Kom og besøg vores by og vores egn, - og du vil straks føle dig velkommen
 Vi bor tæt på hav, fjord og skov - og byen har et rigt forretningsliv.

 Derudover har vi et rigt forenings- og kulturliv i vores område.
 Vi glæder os til at møde dig.

    Klik på billedet for at se forstørret foto.