Vi kommer til at mangle en præst

I forbindelse med at vores kirkebogsførende sognepræst Birgitte Krøyer efter godt 11 års ansættelse bliver udnævnt til prost i Struer provsti og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing pastorat pr. 15. januar 2019 kommer vi til at mangle en kirkebogsførende sognepræst.

 

Vi forventer at kunne lave et embedsopslag som kommer i i begyndelsen af februar 2019.
Ansættelsen forventes at blive pr. 1. juni 2019.

 

Se profilfilm om Lemvig Kommune her - Her kan du se meget om vores kommune/provsti.

Fakta om Lemvig provsti er her. Lemvig provsti har egen hjemmeside som kan ses her

 

Lemvig-Heldum pastorat består af Lemvig sogn og Heldum sogn.
Fakta om Lemvig sogn er her og fakta om Heldum sogn er her.

 

Til pastoratet er tilknyttet to fuldtidsansatte præster som supplerer og afløser hinanden.
Der er normalt gudstjeneste i både Lemvig kirke og Heldum kirke hver søndag.

I løbet af ugen har vi mange forskellige arrangementer. Se mere om dette her

 

Derudover er ansat en fuldtidsansat sognemedhjælper og en fuldtidsansat organist.
På kirkekontoret er ansat en fuldtidsansat kordegn og en deltidsansat kordegneassistent.

Kirkekontoret administrerer kirkebogsføringen for hovedparten af sognene i Lemvig provsti. Til at passe kirken og kirkehuset i Lemvig er ansat en kirketjener og to deltidsansatte kirkehuspedeller.
Kirkehuset er i 2016 udvidet med køb af Svirrebom 4.

I Heldum er ansat en halvtids graver og to organister og to sangere deles om opgaverne i kirken.

Lemvig kirkegård er en bykirkegård med en ansat kirkegårdsleder og en halvtids kontorassistent. På kirkegården er ansat 5 gartnere/gartneriarbejdere.

Læs om vore præsteboliger her

 

Vi har været med i serien "fast arbejde" i TV-Midt Vest. Optagelsen fra 2013 kan ses her.
Lemvig kirke var på det tidspunkt lige blevet genåbnet efter en stor ud- og indvendig renovering.
Mange af de ansatte som er med i den 10 minutters lange udsendelse er fortsat ansat.

 

TV-Midt Vest - Mokka sendte den 3. april 2016 bl.a. fra Lemvig Kirke i "Vorherre bevares"

I udsendelsen indgår bl.a. en samtale med sognepræst Kim Eriksen, Lemvig som på det tidspunkt havde være ansat i ca. 2 måneder.

 

Har dette - eller andet - vagt din interesse for at blive sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat bør du overveje at søge stillingen når den bliver opslået.

 

Hvis du allerede nu er interesseret i at vide mere om denne stilling er du velkommen til at kontakte provst Ole Rasmussen, sognepræst Kim Eriksen og/eller menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche.

 

NB: Ivar Braendgaard er fuldtids konstitueret i stillingen indtil 30 maj 2019

 

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.