Vi kommer til at mangle en præst

I forbindelse med at vores sognepræst Kim Eriksen går på pension den 30. september 2020 kommer vi til at mangle en ny sognepræst. En præst der har lyst til at komme til Lemvig og bl.a. arbejde sammen med sognepræst Lisbeth Filtenborg.

 

Allerede nu kan du læse om hvem vi er og meget mere.

Vi regner med at stillingsopslaget kommer i begyndelsen af maj, - med ansættelse den 1. oktober 2020

 

Lemvig-Heldum pastorat består af Lemvig sogn og Heldum sogn.
Fakta om Lemvig sogn er her og fakta om Heldum sogn er her.
Vi har fælles menighedsråd.

 

Til pastoratet er tilknyttet to fuldtidsansatte præster som supplerer og afløser hinanden.
Der er normalt gudstjeneste i både Lemvig kirke og Heldum kirke hver søndag.

I løbet af ugen har vi mange forskellige arrangementer. Se mere om dette her

 

Derudover er ansat en fuldtidsansat sognemedhjælper og en fuldtidsansat organist.
På kirkekontoret er ansat en fuldtidsansat kordegn og en deltidsansat kordegneassistent.

Kirkekontoret administrerer kirkebogsføringen for hovedparten af sognene i Lemvig provsti. Til at passe kirken og kirkehuset i Lemvig er ansat en kirketjener og to deltidsansatte kirkehuspedeller.
Kirkehuset er i 2016 udvidet med køb af Svirrebom 4.
Vi bruger salen i stuetagen til møder m.v. og har et stort nyindrettet køkken.
Derudover er der organistkontor og præstekontor i bygningen.
Første salen er udlejet til beboelse.

I Heldum er ansat en halvtids graver og to organister og to sangere deles om opgaverne i kirken.

Lemvig kirkegård er en bykirkegård med en ansat kirkegårdsleder og en halvtids kontorassistent. På kirkegården er ansat 5 gartnere/gartneriarbejdere.

Læs om vore præsteboliger her.  Den bolig vi kan tilbyde er Nis Petersensvej 26.

 

Se profilfilm om Lemvig Kommune her - Her kan du se meget om vores kommune/provsti.

Fakta om Lemvig provsti er her. Lemvig provsti har egen hjemmeside som kan ses her

  

Vi har været med i serien "fast arbejde" i TV-Midt Vest. Optagelsen fra 2013 kan ses her.
Lemvig kirke var på det tidspunkt lige blevet genåbnet efter en stor ud- og indvendig renovering.
Mange af de ansatte som er med i den 10 minutters lange udsendelse er fortsat ansat.

 

TV-Midt Vest - Mokka sendte den 3. april 2016 bl.a. fra Lemvig Kirke i "Vorherre bevares"

I udsendelsen indgår bl.a. en samtale med sognepræst Kim Eriksen, Lemvig som på det tidspunkt havde være ansat i ca. 2 måneder.

 

Har dette - eller andet - vagt din interesse for at blive sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat bør du overveje at søge stillingen når den tid kommer.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne stilling er du velkommen til at kontakte provst Ole Rasmussen, sognepræst Lisbeth Filtenborg, sognepræst Kim Eriksen og/eller menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche.

 

 

Lidenlund

 

 Gantriis Stribe 2

 

 Kom og besøg vores by og vores egn, - og du vil straks føle dig velkommen
 Vi bor tæt på hav, fjord og skov - og byen har et rigt forretningsliv.

 Derudover har vi et rigt forenings- og kulturliv i vores område.
 Vi glæder os til at møde dig.

    Klik på billedet for at se forstørret foto.