Vi mangler en kirkesanger til Heldum Kirke - NU

Da en af vore kirkesangere har fået andet arbejde, mangler vi en kirkesanger i heldum. 

 

Stillingen er opgjort til 68 årlige gudstjenester og kirkelige handlinger og deles imellem 2 kirkesangere.
D.v.s. at der er ca. 34 årlige tjenester   - langt de fleste er søndage kl. 09.00.

Den årlige lønudbetaling er kr. 22.139,30 (Nutidskroner)

 

Der er mulighed for hurtig opstart.

 

Vore 2 nuværende kirkesangere er med i en ordning sammen med kordegnen i Lemvig Kirke, hvor der på aftalte søndage er tjeneste både i Heldum Kirke og i Lemvig Kirke. Til gengæld er der flere frisøndage i Heldum kirke.

Udover ovenstående vil der være mulighed for vikaropgaver som sanger ved Lemvig kirkegårdskapel og som kordegn ved Lemvig Kirke.
Lønudbetalingen er efter gældende vikartakst pr. tjeneste.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos Kaj Gøtzsche på tlf. 2461 1291, og på www.lemvigkirkerne.dk

 

Ansøgninger bedes sendt snarest til Lemvig-Heldum Menighedsråd, Torvet 10, 7620 Lemvig eller på mail til: 8840fortrolig@sogn.dk

 

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 31. juli 2017 kl. 12.00

 

 

29 Heldum Sanger

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.