Vi søger en kirkehuspedel på deltid

Det fulde opslag kan ses her.      Jobbeskrivelsen kan ses her

 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest onsdag den 2. januar 2019 kl. 12.00


Bemærk at endelig aftale om kerneopgaver aftales i forbindelse med ansættelsen.
 

Se profilfilm om Lemvig Kommune her    -  Her kan du se meget om vores kommune.

  

Du er også velkommen til at besøge os.

Ring og aftal dette på forhånd - TAK.  - fuld diskretion.

 

 

 

Kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus

En stilling som kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus er ledig pr. 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er på 18-20 timer om ugen i gennemsnit.
Stillingen ønskes besat af en person, der i tæt samarbejde med vores nuværende kirkehuspedel vil varetage følgende kerneopgaver:

  • Renholdelse af Kirkehuset
  • Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med aktiviteter
  • Indkøb og klargøring til servering ved arrangementer og aktiviteter (inkl. madlavning).
  • Forskellige afløsningsopgaver ved Lemvig kirke

Stillingen er fordelt på 5 dage om ugen med 2 ugentlige fridage.
Aften-, helligdags- og weekendarbejde må forventes.
Læs hele jobbeskrivelsen på www.lemvigkirkerne.dk

Ansættelse sker ved Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, Torvet 10, 7620 Lemvig.
 

Ansættelsesvilkårene aftales indenfor rammerne af cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet

omfattet af overenskomster mm., CIR1H nr. 9811 af 28/10 2014.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner ved

fuldtidsansættelse).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens aftalte ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkehuspedel Monica Kynde Hvas

på telefonnummer 40362387 og/eller til formand for menighedsrådet Kaj Gøtzsche på telefonnummer 24611291.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelsen og der indhentes børneattest.


Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8840fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 2. januar 2019 kl. 12.00

 

 

Jobbeskrivelse  - 
Kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus
Lemvig-Heldum menighedsråd har normeret de samlede arbejdsopgaver som kirkehuspedel til p.t. at være 40-42 timer ugentligt. Vores nuværende kirkehuspedel er fuldtidsansat i en kombinationsstilling med indlagte kordegneopgaver.

Som hjælp til de samlede arbejdsopgaver søger vi en deltidsansat kirkehuspedel med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 18-20 timer.
Stillingen er ny normeret og ønskes besat af en person, der i tæt samarbejde med vores nuværende kirkehuspedel vil varetage følgende kerneopgaver:

  • Renholdelse af Kirkehuset.
  • Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med aktiviteter.
  • Indkøb og klargøring til servering ved arrangementer og aktiviteter (inkl. madlavning).
  • Forskellige afløsningsopgaver ved Lemvig kirke.

Stillingen er fordelt på 5 dage om ugen med 2 ugentlige fridage, hvoraf mandag fast er den ene.
Aften-, helligdags- og weekendarbejde må forventes.
Der er gensidig vikarforpligtigelse mellem de to ansatte kirkehuspedeller i forbindelse med ferier, friweekends, kurser og sygdom.

Det forudsættes, at den nye kirkehuspedel har ordenssans, er stabil og pligtopfyldende, ligesom der vil blive lagt vægt på, at du har lyst til at være en del af et aktivt og engageret medarbejderteam i et aktivt miljø.


Der er i øjeblikket ansat i alt 5 medarbejdere og 2 præster omkring kirkehus og kirke i Lemvig med fælles personalefaciliteter i kirkehuset.
I kirkehuset er der 4 møderum, 4 kontorer og et nyt køkken.


Vi søger en person med interesse for folkekirken og menighedsliv og som er serviceminded. Der forventes gode evner til selvstændig at kunne udføre arbejdet, samt lyst til at samarbejde med såvel øvrige ansatte som de mange frivillige.

Derudover forventes imødekommenhed og fleksibilitet.


Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelsen og der indhentes børneattest

 

Se mere omkring vores privatlivspolitik ved stillingsansøgninger her

    Klik på billedet for at se forstørret foto.