Vi søger en ny gartner

 Udklip 3 Gartner


Gartner – Lemvig-Heldum Kirkegårde

 Vi søger en faglært gartner eller én som har lignende uddannelse eller kvalifikationer inden for grøn drift til Lemvig Kirkegård med tiltrædelse 1. marts 2022, - eller efter nærmere aftale.

Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling) og den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

 

Arbejdsområde

 

Stillingen omfatter renhold af gravsteder og kirkegårdenes grønne områder, anlæg af gravsteder, udplantning af sommerblomster, grandækning, rengøring i bygninger, græsslåning samt forefaldende arbejde.

I stillingen indgår medvirkning ved kapeltjeneste og urnenedsættelser m.m.

Stillingen indeholder kontakt med besøgende på kirkegården, ligesom der i stillingen er indlagt afløsning af kirkegårdslederen i dennes fravær.

Afhængig af opgaver og årstid, kan der i perioder forekomme overarbejde som afspadseres.

  

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har lyst til renholdelse vedligeholdelse af kirkegård, - at du er stabil og positiv og har respekt for kirkens handlinger og værdier, - og at du har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med øvrige ansatte, - og at du har ordenssans og kan arbejde selvstændig.

Du vil komme til at indgå i et samarbejde med fire nuværende ansatte gartneriarbejdere. Kørekort B er et krav. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område OAO-S-Fællesoverenskomsten, samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået af Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund.(3F)
Aftalerne kan ses på    www.folkekirkenspersonale.dk
Lønnen udgør årligt for gartnere 295.463,- kr. (trin 1) og 304.310,- kr. (trin 2) i nutidskroner. 

Dertil kommer et funktionstillæg og eventuelt et kvalifikationstillæg.  

Der er pensionsordning hvortil arbejdsgiver indbetaler præmien. Dette i øvrigt efter de gældende regler. Ansættelsen sker på prøve i 3 måneder.

   

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til kirkegårdsleder Anders Clausen på tlf. 20 23 53 21. – træffes bedst mellem kl. 10.00 – 12.00 på hverdage.
Informationer om vore sogne og kirkegårde findes på www.lemvigkirkerne.dk og på www.facebook.com/lemvigkirkerne

  

Ansøgninger skal være os i hænde senest den 3. februar 2022 kl. 12.00. 

Ansøgning med relevante bilag sendes på e-mail: 8840fortrolig@sogn.dk 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6. 

 

                                                                 Lemvig-Heldum Menighedsråd

    Klik på billedet for at se forstørret foto.