Velkommen til Lemvig og Heldum Kirker

 

 

 

 

Nedenstående nogle af uge 43`s  arrangemnter/gudstjenester. 
Derudover er der Babysalmesang, Korskole, Ungdomskor, Kirkens Juniorklub og konfirmander.
HUSK der er BUSK-børne og familiegudstjeneste i Lemvig Kirke søndag den 30. oktober kl. 10.30.

 

Kirke For Smaafolk Oktober 2016

 Martin Luther Og Reformationen Plakat

 

 Kirkens Dagligstue Efteraar 2016 Forside Meditationsgudstjenester Efteraar 2016
 20161025 132025 002  

 

  

Valglogo

Aftalevalg i Lemvig og Heldum sogne
Afstemningsvalget til Menighedsrådsvalget 2016 planlagt til den 8. november 2016 er aflyst for Lemvig sogn og Heldum sogn.
Valgbestyrelsen modtog kun én gyldig opstillingsliste fra hver af de to sogne.
Samtlige kandidater opstillet på de to opstillingslister, 10 fra Lemvig sogn og en fra Heldum sogn, valgt på Orienterings- og Opstillingsmødet 1. september i Kirkehuset, bestod testen til valgs- prøvelse, hvilket betyder, at de er godkendt som medlemmer af menighedsrådet.
På sit juni-møde besluttede menighedsrådet at beholde det nuværende medlemstal i rådet, 10 fra Lemvig sogn og to fra Heldum sogn, i det nyvalgte menighedsråd. Lemvig fik opstillet samtlige 10 kandidater, hvorimod det ikke lykkedes Heldum at opstille de planlagte to kandidater. Listen kom kun til at rumme én. Uanset ihærdigt arbejde af både valgbestyrelsen og det samlede menighedsråd lykkedes det ikke at finde den sidste kandidat til Heldum.
Det betyder, at det nye menighedsråd for Lemvig og Heldum sogne ikke er fuldtalligt. Herefter er det biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, der vælger om rådet skal fungere med det mindre antal, eller om der skal udskrives udfyldningsvalg i Heldum sogn.
Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder 27. november 2016
p.v.a.valgbestyrelsen
Harald C. Schrøder, Formand. 

     Tag Del I Menighedsraadsvalget

 

         Logo blå

 Læs opdateret oversigt over gudstjenesterne i Lemvig og Heldum kirker her

 

Lemvig og Heldum sogne er også på Facebook - - - - - - www.facebook.com/lemvigkirkerne . Her kan ses programmer og billeder m.v.

         

Lemvig og Heldum kirker er åbne for besøg alle dage fra kl. 09.00 - 17.00.

- når der er kirkelige handlinger bedes dette respekteret.

 

I begge kirker kan der købes en folder om kirken til kr. 10,- ,

ligesom der kan købes postkort.

 

 Om Lemvig Kirke..                

 Byens kirke lagt på torvet, 
 tung af evighed,
 lagt i læ af grønne bakkker
 ud mod fjordens bred.
 Samler byens huse om sig
 under Ordets fred.
 

 

 Om Heldum Kirke..              

 Bondekirke, lav og lille
 rejst af sten fra sognets jord,
 her blir travle tanker stille
 under troens stærke ord
 her har slægtens lange kæde
 sunget deres gråd og glæde
 mod en nådig Gud.

 Lars Busk Sørensen, 2006

   

Billederne nedenunder er fra Lemvig Kirke, Heldum Kirke, Lemvig kirkegård og Kirkehuset, Lemvig   

 

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.