Arrangementer i Heldum kirke

Der er i løbet af året forskellige arrangementer i Heldum Kirke
Planlagte datoer er nedenstående:

 

.