Gudstjenester på Lemvig Dagcenter


 
Udklip 31 Aeldregudstjeneste

Hver tirsdag kl. 10.15
 fejres der gudstjeneste på Lemvig Dagcenter (salen).

Gudstjenesterne er åbne for alle og holdes på skift af præsterne Bettina Reese Tonnesen, Lisbeth Filtenborg og Kristoffer Garne (Ændringer i planen kan forekomme)

Den sidste gudstjeneste i måneden er der nadvergudstjeneste

Velkommen til alle der har lyst til at deltage    

 

NB: Hvis nogen har lyst til at være frivillig sanger til disse gudstjenester kan henvendelse ske til organist Nina Davidsen,

 

Ordningen med at holde gudstjeneste een gang om ugen på plejehjemmet/Lemvig Dagcenter har været gældende,
 
- i hvert tilfælde fra en gang i 70erne.
Fra august 1983 kom det med i organisten ved Lemvig Kirkes vedtægt at plejehjemmet er et tjenestested. Dette efter bestående praksis.