Gudstjenester på Lemvig Dagcenter

Hver tirsdag kl. 10.15 
fejres der gudstjeneste i Lemvig Dagcenter (salen).
Gudstjenesterne er åbne for alle og holdes på skift af præsterne Hans Nørkjær, Bettina Reese Tonnesen, Lisbeth Filtenborg og Kim Eriksen (Ændringer i planen kan forekomme)


Den sidste gudstjeneste i måneden er der nadvergudstjeneste

Velkommen til alle der har lyst til at deltage    

  

Maj

 5. Lisbeth Filtenborg    - aflyst

12. Kim Eriksen

19. Bettina Reese Tonnesen

26. Hans Nørkjær

 

Juni

 2. Lisbeth Filtenborg

 9. Bettina Reese Tonnesen

16. Kim Eriksen

23. Hans Nørkjær

30 Lisbeth Filtenborg

 

Ordningen med at holde gudstjeneste een gang om ugen på plejehjemmet/Lemvig Dagcenter har været gældende, 
- i hvert tilfælde fra en gang i 70erne.
Fra august 1983 kom med i organistens vedtægt at plejehjemmet er et tjenestested.
Dette efter bestående praksis.