Kirkegårdskontor

  

303 Kirkegaardskontor  Ydunslund 2A, Lemvig - 

 

  på Lemvig Kirkegård. Indkørsel fra Vesterbjerg

  

  Tlf: 97 82 11 52

  

    

Kirkegårdskontorets åbningstid: mandag til fredag 10.00 - 12.00   

     

Fælles administration for Lemvig og Heldum kirkegårde.

 

Kontakt kirkegårdskontoret for at lave aftale om nyt gravsted, vedligehold, tilbud på GIAS-aftale  m.v.
Fakturaer for vedligehold m.v. udsendes fra kirkegårdskontoret, ligesom indbetalinger bedes foretaget hertil.
Aftale om nedsættelse af urner aftales med kirkegårdskontoret.

Praktisk information:

CVR-nummer: 41513217

Bankontonummer:  7730-1004725
EAN nr. 5798000851719

 

Kontorassistent Mia Mikkelsen passer normalt kontoret.
Mail: mia@lemvigkirkegaard.dk 

 

Kirkegårdsleder

Anders Dolberg Clausen

mail: anders@lemvigkirkegaard.dk

Direkte tlf.: 20 23 53 21 (i arbejdstiden)

Kontor tlf.:  97 82 11 52.

    Klik på billedet for at se forstørret foto.