Menighedsrådets medlemmer

Udklip 49 Konstituering

 

 

Lemvig-Heldum Menighedsråd - valgt 2020 - 2024

Formand/kontaktperson

Kaj Gøtzsche

Søtoft 4

7620 Lemvig

Mobil: 24611291
Mail:gotzsche@privat.dk
     

 

IMG 1356 002

Næstformand og kasserer

Kristen Vahr Sørensen

Glentevej 9

7620 Lemvig

Mobil: 20203670

Mail: kok@vahr.org

 

Kirkeværge
Knud Mølby

 IMG 1352 002

Jens Christian Christensen

Niels Bjerres Vej 23

7620 Lemvig

Tlf. 97881352

Mail: vjcc7620@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth H Filtenborg Billede Til Artikel

Sognepræst, kbf

Lisbeth Filtenborg

tlf.: 20 57 10 70

Mail: LHF@km.dk

Træffes efter aftale

Fast fridag mandag.

 

 

 Kristoffergarnesorthvid

 

Sognepræst 

Kristoffer Garne

tlf.: 23 96 84 75

Mail: KGA@km.dk

Træffes efter aftale

Fast fridag mandag.

 

 

 

 

 

Medarbejderrepræsentant

Anders Clausen

 Jette

 

Kordegn/regnskabsfører/sekretær

Jette H. Stokholm

tlf: 97 82 07 86

Mail: JETST@km.dk

 

10 medlemmer er valgt i Lemvig sogn og 1 medlem er valgt i Heldum sogn.

Sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og  Kristoffer Garne fødte medlemmer af menighedsrådet.

Anders Clausen er valgt som medarbejderrepræsentant for de ansatte.
Kordegn Jette H. Stokholm er regnskabsfører og sekretær for menighedsrådet.

 

Kirkelig ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave: 

 • - at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

 • - at være forvaltningsmyndighed

 • - at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne

 • - at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)

 • - at være menighedens repræsentantet i den lokale styrelse af kirker og kirkegårde.
   

Menighedsrådsløfte

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens §7:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

For mere information, se også www.menighedsraad.dk

 

De 10 vigtigste opgaver for menighedsrådet

 • Sørge for gode rammer for gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger

 • Plannlægge og sørge for gode rammer om andre aktiviteter i sognet

 • Ansætte og være arbejdsgivere for kikrefunktionærer

 • Kalde/Ansætte præster

 • Være offentlig forvaltningsmyndighed

 • Vedligeholde kirkebygninger, kirkehus og øvrige bygninger

 • Vedligeholde kirkegården og evt. øvrige jorde

 • Kommunikere med omverdenen

 • Sikre den daglige drift

 • I valgår: sætte et nyt hold

  Klik på billedet for at se forstørret foto.