Menighedsrådets medlemmer

Lemvig-Heldum Menighedsråd - valgt 2016 - 2020

Formand/kontaktperson

Kaj Gøtzsche

Voldgade 20

7620 Lemvig

Tlf: 97821290
Mobil: 24611291
Mail:gotzsche@privat.dk
     

 

Næstformand

Harald Schrøder

Østerbjerg 27

7620 Lemvig

Tlf: 23302072

Mail:
haraldschroeder@mail.dk

 

Kirkeværge
Peter Breinholt

Industrivej 51

7620 Lemvig

Tlf: 40267311

Mail:

peter@rednings-ringen.dk

 IMG 1356 002

Kasserer
Kristen Vahr Sørensen

Glentevej 9

7620 Lemvig

Tlf.: 97893048
Mobil: 20203670

Mail: kok@vahr.org

 

 

Nina

Ninna Bonde

Søvejen 1 D, 1

7620 Lemvig

Tlf.: 97822082

mail:
ninnaobonde@gmail.com

 

Ole Bro

Nørmarksvej 10

7620 Lemvig
Tlf: 97810749

Mail:olebro@live.dk

 IMG 1352 002

Jens Christian Christensen

Niels Bjerres Vej 23

7620 Lemvig

Tlf. 97881352

Mail: vjcc7620@gmail.com

 

 

 

 

 Christoffer Fagerlund Mortensen CM

Christoffer Mortensen

 

Tlf.: 24775817

Mail: fagerlundmortensen@gmail.com

 

 

Lilly

Lilly Balleby
Østerbrogade 11

7620 Lemvig

Tlf.: 97821571

mail: lillyeballeby@live.dk

 

Hanne Breinholt

Thøger Larsens Vej 13
7620 Lemvig
Tlf: 97820036
Mail: hpmikk@pc.dk

 Hilda

Hilda Bødker Rønn

Ballegårdvænget 65, Heldum
7620 Lemvig
Tlf: 97811612
mail: hildaroenn@gmail.com

 

 

Lisbeth H Filtenborg Billede Til Artikel

Sognepræst, kbf

Lisbeth Filtenborg

tlf.: 20 57 10 70

Mail: LHF@km.dk

Træffes efter aftale

Fast fridag mandag.

Løs fridag er fredag

eller lørdag

 

 Kristoffergarnesorthvid

 

Sognepræst 

Kristoffer Garne

tlf.: 23 96 84 75

Mail: KGA@km.dk

Træffes efter aftale

Fast fridag mandag.

Løs fridag er fredag

eller lørdag

 

 

 

Medarbejderrepræsentant

Jørgen H. Nygaard

 Jette

 

Kordegn/regnskabsfører/sekretær

Jette H. Stokholm

tlf: 97 82 07 86

Mail: JETST@km.dk

 

10 medlemmer er valgt i Lemvig sogn og 1 medlem er valgt i Heldum sogn.

Sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og  Kim Eriksen fødte medlemmer af menighedsrådet.

Jørgen H. Nygaard er valgt som medarbejderrepræsentant for de ansatte.
Kordegn Jette H. Stokholm er regnskabsfører og sekretær for menighedsrådet.

 

Kirkelig ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

 

  • - at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

  • - at være forvaltningsmyndighed

  • - at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne

  • - at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)

  • - at være menighedens repræsentantet i den lokale styrelse af kirker og kirkegårde.
     

Menighedsrådsløfte

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens §7:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

For mere information, se også www.menighedsraad.dk

    Klik på billedet for at se forstørret foto.