Menighedsrådsvalg 2024

 

Der er valgforsamling tirsdag den 17. september kl. 19.00 i Kirkehuset.

 

Se folder om kontaktpersoner, opgaver m.v. her

- lige til at printe og læse og give videre til een der måske er interesseret i at blive kandidat.

 

 

Dette orienteringsmøde er afholdtUdklip 16 Orienteringsmoede

 

 

 

 

Udklip 15 To Sogne

 

Information på Viborg Stifts hejmmeside om valget i 2024 kan ses her

 

Der skal være menighedsrådsvalg i 2024 og menighedsrådet skal vælges på en valgforsamling, hvor kandidaterne opstilles og vælges.
Valgforsamlingen finder sted over hele landet tirsdag den 17. september 2024
I Lemvig og Heldum sogne afholdes valgforsamlingen i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig kl. 19.00
Menighedsrådet vælges for en fireårig periode.

Det er godkendt at Lemvig sogn og Heldum sogn sammenlægges pr. 1. december 2024.

I det nye Lemvig sogn skal der vælges 9 medlemmer til menighedsrådet.

 

Dertil kommer vore to præster samt stedfortrædere
Nogle af de nuværende medlemmer har valgt at stoppe ved udgangen af denne periode, så der er brug for nye kræfter for sognet.

 

Om orienteringsmødet
Hvad laver så et menighedsråd, og hvorfor er det måske noget for dig?
Det kan du få svar på på et orienteringsmøde i Kirkehuset tirsdag den 14. maj kl. 19.00.
Orienteringsmødet er en del af det årligt tilbagevendende menighedsmøde.
Her vil det siddende menighedsråd orientere om arbejdet i den forløbne periode, fortælle om kommende opgaver, regler for valgforsamlingen, og om hvor mange kandidater der skal vælges 

Mødet er offentligt og alle interesserede er meget velkomne.  

 

Valgforsamlingen 17. september
Valget til det nye menighedsråd foregår som nævnt på en såkaldt valgforsamling den 17. september. Her opstilles kandidaterne, der bliver mulighed for debat og de opstillede kandidater vælges ved en skriftlig afstemning.
Ugen efter, den 24. september, vil resultatet blive offentliggjort, og første søndag i advent, den 1. december 2024 kan det nyvalgte menighedsråd så træde sammen og begynde arbejdet.
 
 

Noget for dig?
Hvis du tror, menighedsrådsarbejdet er noget for dig, så mød op til orienteringsmødet i maj og til valgforsamlingen i september. Du kan også kontakte en af de nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad et menighedsråd laver.
Det eneste, der kræves for at opstille til menighedsrådet, er, at du er over 18 år og medlem af folkekirken. Du skal bo i een af de 2 sogne (Lemvig Sogn og Heldum Sogn)eller have løst sognebånd til een af vore præster.
Så har du lyst og energi til at gøre en positiv indsats for dit lokalområde, er chancen der nu. Som menighedsrådsmedlem kan du arbejde med stort set alt, du har lyst og evner til. Om du har interesse for personalepleje, bygningers vedligeholdelse, kirkegårdens udvikling, økonomi, oplysende og underholdende sociale aktiviteter for børn og voksne etc., så er mulighederne der i et menighedsråd.

Vi løser store og små opgaver sammen i en hyggelig og god omgang med hinanden. 

 

Hvis du har lyst til at vide mere om det at være i menighedsrådet, kan nuværende medlemmer af menighedsrådet kontaktes.

 

NB: Nederst på denne side er der links til beskrivelse af de enkelte opgaver

 

Mere info - udefra:
Menighedsrådsvalg.dk - om menighedsrådets arbejde og hvad de forskellige roller i rådet beskæftiger sig med.
• Folkekirken.dk - fem små videoer om arbejdet i et menighedsråd 

 

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.