Alle Hjem

Mødested: I hjemmene

 

Er du/I interesseret i at vide mere om Alle Hjem, Lemvig og/eller evt. være med i en af bibelkredsene kan formanden kontaktes.

De 3 kredse mødes 2 gange om året (august og februar) til fællesmøder.

 

Kontakt: formand Henriette Nørkjær 

Mail: hhn@pc.dk
Tlf. 98904808/23234384

 

Næste fællesmøde er onsdag den 16. februar 2022 i Kirkehuset, Lemvig

Der er fællesmøde/generalforsamling i Nørlem Sognehus onsdag den 17. august 2022 kl. 19.30
 

Møderne holdes normalt den 3. onsdag i måneden kl. 19.30
(undtagen juni, juli og december hvor der ikke er møder) 


  

Lidt historie: 

På generalforsamlingen i august 1979 blev besluttet, at det daværende Unge Hjem skulle skifte navn til Alle Hjem. Det nye navn skulle ses som udtryk for, at man ønskede at kredsene skulle være mere åbne. Alle Hjem henvender sig til alle, og ikke bare til hjem med far, mor og børn. 

Unge Hjem bevægelsen startede i Danmark i slutningen af 30erne, og en egentlig landsbevægelse blev stiftet i 1952. i 2012 er landbevægelsen Unge Hjem nedlagt.
Unge Hjem i Lemvig har i hvert tilfælde haft faste møder siden 1948.