Alle Hjem

Mødested: I hjemmene

 

Er du/I interesseret i at vide mere om Alle Hjem, Lemvig og/eller evt. være med i en af bibelkredsene kan formanden kontaktes.

De 4 kredse mødes 2 gange om året (august og februar) til fællesmøder.

  

Kontakt: Formand Niels Hosbond, Søtoft 2,Lemvig
Telefon: 21731860

Mail:  niels.hosbond@gmail.com 

 

Næste fællesmøde mellem de 4 kredse er i august 2019 hvor vi får besøg af  xxx

I forbindelse med dette møde afholdes den årlige generalforsamling.

    

Møderne holdes normalt den 3. onsdag i måneden kl. 19.30
(undtagen juni, juli og december hvor der ikke er møder) 

 

  

Lidt historie: 

På generalforsamlingen i august 1979 blev besluttet, at det daværende Unge Hjem skulle skifte navn til Alle Hjem. Det nye navn skulle ses som udtryk for, at man ønskede at kredsene skulle være mere åbne. Alle Hjem henvender sig til alle, og ikke bare til hjem med far, mor og børn. 

Unge Hjem bevægelsen startede i Danmark i slutningen af 30erne, og en egentlig landsbevægelse blev stiftet i 1952. i 2012 er landbevægelsen Unge Hjem nedlagt.
Unge Hjem i Lemvig har i hvert tilfælde haft faste møder siden 1948.