Alle Hjem

Mødested: I hjemmene

 

Er du/I interesseret i at vide mere om Alle Hjem, Lemvig og/eller evt. være med i en af bibelkredsene kan formanden kontaktes.

De 3 kredse mødes 2 gange om året (august og februar) til fællesmøder.

 

Kontakt: formand Henriette Nørkjær 

Mail: hhn@pc.dk
Tlf. 98904808/23234384

 

Der er fællesmøde i Sognegården, Nørlem onsdag den 16. august 2023 kl. 19.30 
Samme aften er der generalforsamling

Møderne holdes normalt den 3. onsdag i måneden kl. 19.30   -  eller et andet aftalt tidspunkt
(undtagen juni, juli og december hvor der ikke er møder) 

  

Lidt historie: 

På generalforsamlingen i august 1979 blev besluttet, at det daværende Unge Hjem skulle skifte navn til Alle Hjem. Det nye navn skulle ses som udtryk for, at man ønskede at kredsene skulle være mere åbne. Alle Hjem henvender sig til alle, og ikke bare til hjem med far, mor og børn. 

Unge Hjem bevægelsen startede i Danmark i slutningen af 30erne, og en egentlig landsbevægelse blev stiftet i 1952. i 2012 er landbevægelsen Unge Hjem nedlagt.
Unge Hjem i Lemvig har i hvert tilfælde haft faste møder siden 1948.