Sognenes YM-projekt

At være kirke er at være i mission

Jesus sagde; "Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer."

Med Jesu befaling i ryggen må et af kendetegnene ved vores kirke være, at vi arbejder med i kirkens mission.

I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved at udvælge et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt -  som vi støtter over en periode.
Vi skifter normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmissionen) og Danmission.

I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved kirkernes gudstjenester.

Derudover har vi en venskabsmenighed i Cameroun.

 

Foreløbig i 2019,2020,2021, 2022,2023 og 2024 har menighedsrådet valgt ikke at have et ydre missionsprojekt udover at at vi støtter vores venskabsmenighed i Garoua i Cameroun.


I maj måned 2019 samler vi ind til et evangeliseringsprojekt i Nigeria - læs mere her

I maj måned 2020 samler vi ind til børn i Tanzania - Danmission. Dette i forbindelse med at to provstivoluntører i efteråret 2019 har været i Tanzania.
I april måned 2021 samler vi ind til Myanmar - et Danmissions projekt
I april 2022 samler vi igen ind til et Danmissionsprojekt - Myanmar.
Også indsamlingen til YN-børnedagen 2022 går til Myanmar.

 

I 2017 og 2018 støtter vi et Danmissionsprojekt i Myanmar.

Vi støtter børn i Myanmar gennem Danmissions projekt ”Fremtidsbørn”.

Læs omtale af projektet fra KirkeNYT her . Første indsamling er 5. februar 2017

Der er indsamling til dette arbejde 8 gange i løbet af året i både Lemvig og Heldum kirker.

Læs mere her om Myanmar på Danmissions hjemmeside. 

 

I 2015 og 2016 har menighedsrådet besluttet at støtte et projekt i Hong Kong.
Dette projekt er i samarbejde med Areopagos.

Læs mere om denne indsamling her i artikel i KirkeNYT.

 

I 2013 og 2014 blev et projekt i Egypten støttet - dette i samarbejde med DANMISSION.
Læs om Danmissions arbejde i Egypten her:

 

I 2010 og 2011 var sognenes YM-projekt i samarbejde med Mission Afrika

Det drejede sig om et projekt i Cameroun, en skole hvor toilet og sanitære forhold trængte "til et løft". Indsamlingens mål var at nå omkring kr. 50.000. - Vi nåede faktisk op på ca. 60.000 kr.

På kirkens YM-aften den 28. januar 2010 blev der flot indsamlet kr. 1982,75 blandt børnene fra sognene. - en god start til projektet. Efterfølgende har børne indsamlet igen i 2011.

I 2012 blev der d. 26. januar i forbindelse med Børne-YM træf indsamlet kr. 2.124,50 til gadedrengenes skolegang. FLOT og TAK

Menighedsrådet har besluttet, at vi også i 2012 støtter kirkens arbejde i Cameroun. Se artikel i KirkeNYT her

 

Lidt om 2010 og 2011:

I forbindelse med projektet afholdtes tirsdag d. 31. august 2010 et orienteringsmøde. På dette møde blev orienteret om 50+ projekt 2011. Se artikel 

Midt i oktober 2011 rejste 6 lemvigere og en rejseleder fra Mission Afrika, 50 + på en måneds ophold i Cameroun. Gruppen boede i byen Garoua ved den Lutherske Brødrekirke i Cameorun`s hovedkontor. Kirken ligger i en såkaldt compound hvor der både er kirke, skole, bibliotek, gæstehuse og meget mere.

Flere nyheder opdateres løbende på siden: "Afrika - vil du med?" - under arrangementer. - Nyhedsbreve fra turen kan ses samme sted.

Læs forskellige fakta og informationer omkring Cameroun og Garoua her
Derudover kan der læses om projektet omkring hygiejne/latriner m.v. her

Fra Mission Afrika kan læses informationer på www.missionafrika.dk og derudover på www.afrikaintouch.dk

 

Tidligere projekter:

I 2008 og 2009 har sognenes YM-projekt været et nystartet projekt ved Danmission; et såkaldt rettighedsprojekt møntet på kvinder og børns rettigheder i Indien. Der er forskellige elementer indbygget i projektet. Een af intentionerne er at gøre undertrykte grupper opmærksom på deres ret til medbestemmelse. Derfor oprettes børneparlamenter og kvindegrupper rundt omkring i landsbyerne.

En anden del af projektet er at hjælpe børnearbejdere. Trods en massiv indsats for at få børn væk fra det fysiske arbejde og ind på skolebænken, er en 12 timers arbejdsdag ikke ualmindelig for en indisk børnearbejder. Disse børn har selvsagt en barsk hverdag.

Et meget konkret tiltag i projektet er oprettelsen af et rehabiliteringscenter. Her kan børn lære at læse, skrive og regne. De kan få et måltid mad og lege med andre børn. sådan kan de også opretholde deres mulighed for at have forskellige småjobs til familiens forsørgelse.

I 2006 og 2007 blev kirkerne i Cameroun støttet.
Gennem Sudanmissionen blev støttet kirken i deres evangeliserings kampagner. Aktuelt støtter Sudanmissionen med løn til omkring 100 evanglister.
Det drejer sig om Brødrekirken i Cameroun som er meget aktiv med den største udbredelse i det nordlige Cameroun med kirkens hovedkontor i Garoua.
Lotte Stilling Pedersen var vores kontaktperson.

 

2005 -

 

Projekt 2004 - 
I år støtter vi et projekt som søger at formidle kristendommen ind i dialogen mellemreligionerne. Projektet finder sted ud fra et dialogcenter i Tiruvannamalai i Sydindien. Dialogcenteret er skabt gennem et samarbejde mellem den selvstændige indiske lutherske Arcot-kirke og Danmission

 

"Da de så stjernen" var deres glæde meget stor.
Årets indsamlingsprojekt i 2003 var at støtte SAT-7.
Sat-7 er navnet på et TV-selskab som arbejder sammen med bl.a. Sudanmissionen med at udbrede evangeliet i det mellemøstlige område blandt muslimer.

 

I 2002 Støttedes "Kirken og de fremmede". Danmission støtter et tværkulturelt projekt på Fyn hvor kirkerne forsøger at være kirke iblandt de fremmede.

 

”Radio til Afrikas nomader”. Hver aften sendes et spændende radioprogram, som er meget populært blandt nomadefolket, - fulanerne, der vandrer omkring i mindst 11 lande i Afrika. Det indeholder både oplysning om sundhed m.m. og kristen forkyndelse.

I 2001 støttes dette arbejde gennem Sudanmissionen.

 

I 2000 støttes via Danmission (sammenslutning af DMS og Dansk Santalmission) Arcotkirkens skoler i Indien. Her bliver bl.a. Siloam Kostskole, der giver fattige sydindiske piger en chanche for at få uddannelse støttet.

 

I Numan drives af Kristi Lutherske Kirke i Nigeria en håndværkerskole, som støttes af Sudanmissionen. Der er tilknyttet 2 missionærer ved skolen. Dette projekt støttes i 1999.

 

YM-projekt 1998 var en støtte til et DMS-projekt til fordel for forældreløse AIDS-børn i Karagwe stift i Tanzania.. Støtten er først og fremmest tiltænkt det diakonale arbejde blandt de mange forældreløse børn i området.

 

Lemvig og Heldum sognes YM-projekt `97 var at støtte Sudanmissionens arbejde i Kontagora. Der arbejdes med forkyndelse og skolevirksomhed i 40 landsbyer i det nordvestlige Nigeria.

 

…Helt derude, hvor kragerne har vendt!
I Karagwe i nordvest Tanzania ligger Nyakahanga Hospital. Der er oprettet en skolefond for at hjælpe økonomisk til sværtstillede elever til at kunne uddanne sig til sygeplejersker. Vi støtter dette projekt i 1996 i et samarbejde med Det Danske Missionsselskab.

 

Mission blandt fulanere er overskriften over Ydre Missions-projekt 1995, - dette i samarbejde med Sudanmissionen.

 

Sammen med Det Danske MissionsSelskab støttes i 1994 et socialt og evangeliserende arbejde i byen Antananarivo – hovedstaden på Madagaskar.

 

Bjergmission i nye områder. Ydre missions projektet i 1993 er i samarbejde med Dansk Forenet Sudan Mission og dens virke i Nigeria. Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN) er gået i gang med et evangeliserings-projekt i bl.a. Koma-bjergene i Adamwa-statens sydøstlige hjørne nær grænsen til Cameroun.

 

I 1992 støttedes et projekt for uddannelse af piger/kvinder på Ntoma husholdningsskole i Tanzania. Dette i samarbejde med DMS og den lutherske kirke

 

Lemvig sogns YM-projekt i 1991 var ”uddannelse af evangelister i Tanzania”. Projektet er i Ulanga-dalen hvor Bent Houmå-Jørgensen fra Houe sogn igennem syv år har virket som missionær i den unge lutherske kirke. Arbejdet er på bibelskolen Tumani. 

  

Bibler til Nigeria, - det var navnet på det Ydre Missions projekt som der var mulighed for at støtte  i 1990

 

- ta`et medansvar for....  
Under dette slogan blev i 1989 støttet et projekt i Bahrein i samarbejde med DMS, - det Danske Missionsselskab. Lis og Leif Munksgaard arbejdede i den lille oliestat midt i den Arabiske Golf. Leif var leder af kirkens boghandel, hvorfra der blev solgt kristen litteratur, bivler og bibeldele. Med Islams voksende fanatisme var det vigtigste mere end nogensinde at det kristne evangelium lød også ind i den verden.

 

i 1988 blev Hjemme-Bibelskolen i Nigeria støttet. Det var Sudanmissionen (nuværende Mission Afrika) der stod bag projektet, og pengene der blev indsamlet gik fortrinsvis til undervisningsmaterialer og løn. Sudanmissionen har arbejdet i Nigeria siden 1913.

 

I 1987 blev "Mission i Nepal"  - Santalmissionen  -  støttet
Familien Bøndergaard, Lemvig var missionærer i netop Nepal i den periode.

 

I 1986 blev der igen indsamlet til den Lutherske kirke på Madagaskar. Det var i 1978, der første gang sendtes missionærer fra Danmark gennem DMS til dette store ø-rige.

 

I samarbejde med Sudanmissionen støttedes i 1985 arbejdet med radiomission i storbyen Jos i det sentrale Nigeria. Niels Stokholm Jensen der er opvokset i Lemvig har her siden 1981 passet det tekniske udstyr på det lutherske radiostudie.

 

Lemvig sogns YM-projekt i 1984 drejede sig om kvindearbejdet i Bangladesh. Det var Santalmissionen der havde+ taget initiativet til projektet, hvor det er planen at drive kvindearbejdet i 3 af Banladesh Lutherske Kirkes (BLC) kirkedistrikter.

 

I 1983 blev det arbejde som Det Danske Missionsselskab udfører på Madagaskar støttet. Anledningen var bl.a. at præsteparret Anne Vibeke og Lars Mandrup siden foråret 1981 var udsendt som missionlrer på den nordlige del af øen.Arbejdet foregil i et samarbejde med den Gassisk lutherske Kirke (FLM).

 

Arbejdet blandt Fulanerne blev i samarbejde med Dansk Forenet Sudanmission støttet i 1982.Fulanerne er et nomadefolk som er spredt ud over en halv snes lande i vestafrika.

 

I samarbejde med Dansk Santalmission støttedes i 1981 et kirkebyggeri i Bangladesh. En ungdomsgudstjeneste i april handlede bl.a. om dette.

Sognemenigheden i Lemvig støttede 1980 et projekt i Pakistan i samarbejde med DMS. Opgaven var at hjælpe med at udbygge en eksternatskole for fysisk og mentalt handicappede børn i byen Peshawar.

Menighedsrådet i Lemvig sogn besluttede i slutningen af 1979, at menigheden hvert år bør have et Ydre Missions projekt, som den samler penge ind til.
Tanken var, at der skulle optages en kollekt på de søndage, hvor der ikke i forvejen er fastsat en kollekt til et eller andet formål. 
På et senere tidspunkt bliver Lemvig og Heldum sogne fælles om disse projekter.