Medlemsskab af folkekirken

Medlemskab af folkekirken
Man bliver medlem af den danske folkekirke ved dåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen.
Du kan kontakte en af præsterne og aftale nærmere.
Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. 
Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

 

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til præsten i eget bopælssogn med oplysning om navn, adresse, cpr.nr samt dåbsdato og kirke/sogn.

Blanketter til brug for ud- eller indmeldelse fås ved henvendelse til kirkekontoret. Den underskrevne blanket afleveres til kirkekontoret i bopælssognet.

 

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du skal henvende dig personligt med oplysning om navn, adresse, cpr.nr samt dåbsdato og kirke/sogn.

Hvis du melder dig ud af folkekirken, skal du overveje følgende: Som udmeldt har du ikke længere ret til at få foretaget kirkelige handlinger (dåb, vielse eller begravelse) ved folkekirkens præster. 
Det får bl.a. betydning for dine nærmeste den dag, hvor du skal begraves, da der som udgangspunkt ikke vil være en præst med. Det vil desuden blive en del dyrere f.eks. at benytte kapellet og anskaffe et gravsted. Derfor er det vigtigt, at du fortæller dine nærmeste, at du har meldt dig ud af folkekirken.
Skulle du på et tidspunkt fortryde din beslutning, eller har du bare lyst til at få en samtale, er du altid velkommen til at henvende dig til én af præsterne.