PersonaleNYT

13.05.2024
Thomas Kristensen er ansat som gartneriarbejder (vikar) på Lemvig Kirkegård

 

Marts 2024

Henrik Harmon Pedersen har opsagt sin stilling som gartneriarbejder med udgangen af april 2024.

 

06.03.2024
Margit Agergaard er ansat som sognemedhjælper på deltid med fokus på voksen/ældre arbejdet og kommunikation

 

Februar 2024
Sognepræst Kristoffer Garne har fået bevilget 3 måneders orlov fra 1. august 2024

 

Januar 2024
Sognemedhjælper Kirsten Vindum har opsagt sin stilling med udgangen af februar 2024.

 

Som ny kirkehuspedel er pr. 7. august 2023 ansat Britta Bang

 

Kirkehuspedel Ruth Kærvang har opsagt sin stillimg til udgangen af juli 2023 for at gå på pension.

 

13.04.2023

Gartneriarbejder Henrik Harmon Pedersen er ansat som ny gartneriarbejder på Lemvig Kirkegård 

 

01.01.2023
Sognemedhjælper Christina Jokilehto Østerby Ruby er ansat som ny sognemedhjælper med fokus på børn, unge og familiearbejdet.
Sognemedhjælper Kirsten Vindum arbejder nu med fokus på voksen/ældre arbejdet og kommunikationsopgaver.
Begge sognemedhjælpere er på deltid.

   

01.05.2022

Jørgen Herup Nygaard har 25 års jubilæum på Lemvig Kirkegård

 

01.04.2022

Gitte Trankjær har 25 års jubilæum på Lemvig Kirkegård

 

31.10.2021

Nadia Filtenborg Ley har opsagt sin stilling som gartner og fratræder med udgangen af oktober

 

10.07.2021

Sussi Robinson har opsagt sin stilling som organist i Heldum kirke med udgangen af august 2021

 

28.06.2021
Clara Pedersen er ansat som ny kirkesanger i Heldum fra 1. august 2021

 

15. 04 2021

Philip Hedegaard har opsagt sin stilling som kirkesanger med udgangen af juni 2021.

 

29.01.2021

Nadia Filtenborg Ley er ansat som ny gartner fra 1. marts 2021

 

02.12.2020
Stine Tikjøb er ansat som ny kirkesanger i Heldum kirke fra 1. januar 2021.

 

04.11.2020
Kirkesanger i Heldum Christian Jalk har opsagt sin stilling med udgangen af december 2020

 

01.10.2020
Gartner Villy G. Jepsen, Lemvig Kirkegård har opsagt sin stillng med udgangen af oktober 2020.

 

30.09.20
Sognepræst Kim Eriksen går på pension

 

07.07.2020
Kristoffer Garne er ansat som sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat fra 1. oktober 2020:

Familien bor i præsteboligen på Nis Petersens Vej 26, Lemvig

 

23.03.2020

4 gartneriarbejdere er nu alle i gang efter vinterpausen.

 

29.11.2019

4 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinteropsagt 

 

April 2019 

Lisbeth Filtenborg er ansat som kirkebogsførende sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat fra 1. juni 2019.
Præstefamilien har valgt at bo i præsteboligen på Ydunslund 5, Lemvig

 

18.03.19

Gitte Trankjær og Jørgen H. Nygaard starter som gartneriarbejdere efter vinteropsigelse.

Ernesta Bukciene og Mette Sønderby er ansat som fastansatte gartneriarbejdere og starter i dag.

 

13.01.19

Ruth Kærvang er ansat på deltid som kirkehuspedel pr. 1. februar 2019 i en nyoprettet stilling.

Samtidig er aftalt flere timer på kirkekontoret for Monica Kynde Hvas.

 

21.12.18
Ivar Brændgaard er konstitueret som sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat fra 15. januar til 31. maj 2019.
I samme periode er Kim Eriksen konstitueret som kirkebogsførende sognepræst.

 

19.12.18 

Sognepræst Birgitte Krøyer er udnævnt til provst i Struer provsti og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing pastorat pr. 15. januar 2019 

 

30.11.18 

2 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinteropsagt. 

2 tidsbegrænsede ansatte gartneriarbejdere er fratrådt.

 

01.11.18
Hanne Sig Weibel er ansat som koordinator for besøgstjenesten.

 

30.09.18
Margit Agergaard er fratrådt som koordinator for besøgstjenesten.

 

01.10.18

Sognepræst Kim Eriksen er bevilget afsked for at gå på pension pr. 30. september 2020.
Samtidig er givet tilladelse til at Kim Eriksen fraflytter embedsboligen på Ydunslund 5.

 

12.03.18
Gitte Trankjær og Jørgen H. Nygaard starter som gartneriarbejdere efter vinteropsigelse.

 

05.03.18
Mette Sønderby er ansat som vikar for gartneriarbejder (på deltid) fra 19. marts 2018

 

02.03.18

Gartneriarbejder Vagn Bendtsen har fået andet arbejde

 

27.02.18

Ernesta Bukciene er ansat som gartneriarbejder på deltid i en tidsbegrænset stilling fra 12. marts 2018.

 

01.12.17

3 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinteropsagt.

Gartneriarbejder Poul Erik D. Jensen er fratrådt.

 

01.10.17
Christian Jalk er ansat som kirkesanger i Heldum
Kristen Vahr Sørensen indgår fremover i sangerteamet - primært i Lemvig Kapel og i Lemvig Kirke.
Emilie Agergaard indgår fremover i sangerteamet.

 

31.07.17

Vivi Kjærgard er fratrådt som fast kirkesanger i Heldum Kirke pr. 31.7.2017.

Vivi kjærgaard er fortsat vikar til forskellige gudstjenster m.v. som bl.a meditationsgudstjenesterne.

 

28.03.17
Som ny gartneriarbejder på Lemvig Kirkegård pr. 18. april 2017 er ansat Poul Erik D. Jensen.

Dette i en tidsbegrænset stilling til den 1.12.2017

 

01.2.17
Gartneriarbejder Susanne Andersen har fået andet arbejde

 

13.12.16

Som ny kontorassistent på Kirkegårdskontoret er pr. januar 2017 ansat Mia Mikkelsen

 

02.12.16

4 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinteropsagt.

 

29.10.16

Nina Hornskov Davidsen, Esbjerg er pr. 1. december 2016 ansat som organist ved Lemvig Kirke.

 

26.10.16.

Overassistent på kirkegårdskontoret Jette Skriver har opsagt sin stilling pr. 31. december 2016. Dette for at gå på pension.

 

14.10.16

Overassistent på kirkegårdskontoret har den 15. november 2016 været ansat i 25 år.

Dette markeres ved et arrangement på datoen.

 

14.10.16

Organist Erling Lindgren har den 1. november 2016 været ansat 25 år ved Lemvig Kirke.

Dette markeres ved et arrangement den 13. november

 

29.09.16

Medarbejdere fra Lemvig Kirkegård vil fremover være vikarer for kirketjeneren i Lemvig Kirke.

Samtidig ændres Monica Kynde Hvas`s ansættelse til fortrinsvis at være kirkehuspedel (også for Svirrebom), - og kordegneassistent.

 

23.08.16

Organist Erling Lindgren har opsagt sin stilling som organist ved Lemvig kirke/sogn pr. 15. november 2016. Dette for at gå på pension.

 

15.07.16

Annette Fredbo har været ansat i 25 år som kirketjener ved Lemvig Kirke.

 

01.07.16
Margit Agergaard er ansat som koordinator for besøgstjenesten.

 

30.04.16
Meta Houmaa har fået fuldtidsansættelse som sygeplejerske og fratræder derfor som koordinator for besøgstjenesten. 

 

14.03.16

4 gartneriarbejdere starter igen på Lemvig Kirkegård efter vintersæsonen.

 

13.01.16

Philip Hedegaard er ansat som kirkesanger i Heldum pr. 1. februar 2016.

 

21.12.15

Som ny sognepræst er pr. 1. februar 2016 ansat Kim Eriksen.

 

04.12.15

Som ny kordegn er pr. 7.12.2015 ansat Jette H. Stokholm.

Monica K. Hvas er samtidig ansat som kordegneassistent på deltid.

Monica har dermed en fuldtidsstilling - kombinationsstilling -  da hun fortsat er kirkehuspedel.

 

4 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinteropsagt.

  

31.10.15

Kordegn Tina A. Nørgaard har fået ansættelse i Måbjerg-Ellebæk sogne pr. 1.12.15 og fratræder dermed den 30.11.15

 

19.10.15

Vores nuværende sognepræst Birgitte Krøyer er pr. 1. november 2015 udnævnt til kirkebogsførende og begravelsesmyndighed i Lemvig-Heldum pastorat.

 

25.09.15

Kirkesanger i Heldum Anine Hviid Thøgersen stopper pr. 1.1. januar da hun rejser til England. 

 

23.09.15

Else Mogensen har pr. 31.10.15 ønsket at stoppe som kordegnevikar. 
I hendes sted indtræder Monica K. Hvas.
Monica K. Hvas fortsætter uforandret som kirkehuspedel.

 

09.09.15
Sognepræst Poul Erik Knudsen er pr. 1.10.15 udnævnt til provst i Ikast-Brande provsti og sognepræst i Ikast og Faurholt sogne

 

04.09.15
Indtil videre bliver kirkekontoret passet af Else Mogensen, Monica K. Hvas og Tina A. Nørgaard.

 

03.08.15

Monica Kynde Hvas passer kirkekontoret i åbningstiden i august.

 

07.06.15

Som fast ansat kirkesanger i Heldum er pr. 1. juli 2015 ansat Vivi Kjærgaard,

- dette som afløser for Merethe A. Knudsen der har ønsket at stoppe.

Derudover er Vivi afløser i Lemvig kirke og kirkegårdskapellet.

 

16.03.15

4 gartneriarbejdere starter igen på Lemvig Kirkegård efter vintersæsonen.

 

05.12.14:

4 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinteropsagt.

 

01.04.2014:

Vagn Bendsen, Fousing er fastansat på deltid som gartneriarbejder fra 1. april 2014.

 

12.03.2014:
Gartneriarbejder Susanne M. Andersen, Asp tiltræder pr. 17.3.2014 i en tidsubegrænset stilling på Lemvig kirkegård.
Samtidig starter de 2 øvrige fastansatte efter vintersæsonen d. 17.3.2014.

 

18.01.2014

Som fast ansat kirkesanger er pr. 1. februar 2014 ansat Anine Hviid Thøgersen.

 

16.12.2013:

4 gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er (vinter)opsagt.

 

01.11.2013:
Som kirkesangervikar i Heldum indtil midt januar 2014 er ansat Emma Robinson.

 

31.10.2013:

Kirkesanger i Heldum Kirke Else Mogensen fratræder som fastansat.

 

31.05.2013:

Gartneriarbejder Susanne M. Andersen, Asp tiltræder pr. 3.6.2013
Gartneriarbejder Lise L. Christensen, Gudum tiltræder pr. 1.7.2013

 

17.05.2013:

Gartneriarbejder Hans Kirk har fået nyt arbejde og fratræder 17.05.2013. 

 

01.03.2013:

Gartner Bodil Bruun er fritstillet og fratræder 31. august 2013.

 

01.01.2013:

Som ny fastansat kirkesanger i Heldum er ansat Merethe Abildgaard Knudsen.

 

15.12.2012:

4 gartnere/gartneriarbejdere på Lemvig Kirkegård er vinterfyret i ca. 3 måneder.

 

30.11.2012:

Kirkesanger i Heldum Kirke Jørn Agger fratræder som fastansat

 

01.09.2012:

Sognepræst Poul Erik Knudsen har studieorlov indtil 30.11.2012.

Sognepræst Birgitte Krøyer er konstitueret som kirkebogsførende i denne periode.
Sognepræst Steen Sunesen, Aarhus er konstitueret som sognepræst i samme
periode.

 

01.08.2012:

Kirketjener ved Lemvig Kirke Annette Fredbo har uddannelsesorlov indtil

31.5.2013. Forskellige vikarer er afløsere i denne periode.
Monica Kynde Hvas kan kontaktes i denne periode.

 

01.08.2012:

Tina Abildtrup Nørgaard tiltræder som ny kordegn.

 

31.07.2012:

Kordegn Leif R.Fink går på pension. Leif Fink blev ansat den 1. august 2004

 

01.01.2012:

Kirsten Vindum tiltræder som ny sognemedhjælper.

 

.