Kirkenetværket for Børn og Unge

Fælles for det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde i Lemvig-Heldum og Nørlem sogne

 

I Lemvig by er der et rigt folkekirkeligt foreningsliv.

Kirkenetværket er et netværk, hvori der er repræsentanter fra menighedsrådene, børneklubber/-foreninger/-organisationer, de 3 sognepræster og sognemedhjælperen.

Kirkenetværket holder 1 årligt møde, hvor der orienteres om arbejdet i de forskellige grupper og der udveksles ideer.
De forskellige organisationers egne arrangementer koordineres med de øvrige organisationer.

Kirkenetværket kan kontaktes via een af vore præster eller sognemedhjælperen.

Sognemedhjælper Kirsten Vindum er formand for Kirkenetværket for Børn og Unge.  

 

Nørlem kirke

    Klik på billedet for at se forstørret foto.