Menighedsrådet

Siden 2004 har Lemvig og Heldum sogne haft fælles menighesråd.

Der vælges 10 personer i Lemvig sogn og 2 personer i Heldum sogn.

 

Samarbejdsaftalen mellem Lemvig og Heldum sogne er her

 

For perioden 2012 - 2016 er disse i menighedsrådet

Der er nedsat forskellige udvalg i menighedsrådet: