Menighedsrådet

Siden 2004 har Lemvig og Heldum sogne haft fælles menighedsråd.

Der vælges normalt 10 personer i Lemvig sogn og 2 personer i Heldum sogn.
I øjeblikket er der valgt 10 personer fra Lemvig sogn og 1 person fra Heldum sogn.

 

Samarbejdsaftalen mellem Lemvig og Heldum sogne er her

 

For perioden 2020 - 2024 er disse i menighedsrådet

Forretningsorden er her

Der er nedsat forskellige udvalg i menighedsrådet