Fornyelse af gravsted

I god tid før udløbet af en aftalt gravstedaftale bedes indehaveren henvende sig til kirkegårdkontoret for at aftale en evt. forlængelse eller nedlæggelse af gravstedet.

 

Når en gravstedaftale udløber udsendes til ihændehaveren et brev med anmodning om at tilkendegive om der ønskes en forlængelse.

 

Efterfølgende forsøger kirkegårdskontoret på forskellig vis at finde adresser på pårørende.

  

Hvis der ikke indenfor tidsfristerne i brevet modtages nogen reaktioner nedlægges gravstedet normalt. 


Evt. bevaringsværige gravsten bevares i et samarbejde med Lemvig museum.

Procedurer i forbindelse med udløb af et gravsted kan ses her

 

Der vil fra 2024 være nye procedurer i forbindelse med nye kirkegårdsvedtægter.

    Klik på billedet for at se forstørret foto.