Lemvig Kirkes Ungdomskor

Velkommen til nye og gamle kormedlemmer. 

Vi øver hver onsdag i Kirkehuset

Ungdomskor Flyer 2020

Aldersgruppe: Fra 7. klasse og opefter


Korprøver afholdes: onsdag kl. 15.30 - 17.00 i Kirkehuset, Torvet 10

Opstart efter sommerferien 2020 onsdag den 19. august

 

Aktiviteter: Koret synger til de fleste af årets gudstjenester.

Derudover en vis koncertvirksomhed og mulighed for deltagelse i korstævner mv.

Aflønning: Koristerne aflønnes for deres arbejde

Kontakt: 

 

Organist Nina H. Davidsen
Tlf: 20 35 91 15 
Mail: ninadavidsen@outlook.dk 

 

Træffes efter aftale