Lemvig Kirkes Ungdomskor

Ungdomskor Flyer 2021

Aldersgruppe: Fra 7. klasse og opefter


Korprøver afholdes: onsdag kl. 15.30 - 17.00 i Kirkehuset, Torvet 10

Opstart efter sommerferien 2021 onsdag den 18. august

 

Aktiviteter: Koret synger til de fleste af årets gudstjenester.

Derudover en vis koncertvirksomhed og mulighed for deltagelse i korstævner mv.

Aflønning: Koristerne aflønnes for deres arbejde

Kontakt:  

Organist Nina H. Davidsen
Tlf: 20 35 91 15 
Mail: ninadavidsen@outlook.dk 

 

Træffes efter aftale