Frivillige

I vore sogne har vi dejlig mange frivillige som alle hjælper til på forskellig måde.

I løbet af året er der mange forskellige opgaver der skal løses. 

Frivillig

  Der skal laves programmer til de forskellige aktiviteter

        - - - - Kirkens Dagligstue - Foredragsaftener - Børnegudstjenester og alt det andet.

  Hjælpe til med Ydre Missions Børnetræf.

  Der skal hjælpes til i Kirkens Juniorklub.

  Der skal laves og serveres kirkekaffe hver søndag i Lemvig kirke.

  Hjælpe til med Høstgudstjeneste og Søndagssamvær.

  At hjælpe til med borddækning og oprydning
  At hjælpe til med praktisk ting "når det kniber"

  Der skal hele tiden bruges nye besøgsvenner.

  At være vågekone i vågetjenesten er også en frivillig opgave.

  At være medhjælper til Jul i Fællesskab.
  At tage med på konfirmandlejr er noget helt specielt.

  At få besøg af nogle konfirmander i november
  At være med til at opstarte klub for konfirmander var måske en ide ?

  At lade sig vælge til et udvalg eller stille op til menighedsrådet.

 

Har du lyst til at være med i en eller flere af disse ting som frivillig er du velkommen til at tage en snak med vores sognemedhjælper Kirsten Vindum, een af vore præster eller een fra menighedsrådet.

Måske bliver du spurgt om en opgave, - er du så klar ?

 

Læs artikel fra KirkeNYT om frivillige her
Læs artikel fra KirkeNYT om frivillighed her

    Klik på billedet for at se forstørret foto.