Gudstjenester på Lemvig Dagcenter

Udklip 11 Aeldregudstj

 

 

 

Hver tirsdag kl.10.15 fejres der gudstjeneste i Lemvig Dagcenter (salen). Gudstjenesterne er åbne for alle og holdes på skift af præsterne i området.


Den sidste gudstjeneste i måneden er der nadvergudstjeneste

Velkommen til alle der har lyst til at deltage 

Datoer m.m. kan ses her
 

  

Ordningen med at holde gudstjeneste een gang om ugen på plejehjemmet/Dagcenteret har været gældende, - i hvert tilfælde fra en gang i 70erne.